„Rekonstrukce Junior klubu byla dlouhá a trnitá. Bohužel jsme nuceni vést i soudní spory. Po všech komplikacích se nám podařilo rekonstrukci dotáhnout do zdárného konce. Junior klub je před otevřením a těší se na své první návštěvníky,“ konstatoval starosta Jan Konvalinka.

Klub si může veřejnost od 15 hodin prohlédnout, večer se pak koná koncert kapel Origami, Roofers a Gymbandu Příbram.

Provoz klubu budou mít na starost Sportovní zařízení města Příbram (SZM), které obstarají především provoz občerstvení. Městské kulturní centrum bude zajišťovat program. Kapacita klubu je nyní okolo 160 lidí. „Ovšem je v tom zahrnutý i personál, po jeho odečtení je to asi 120 až 130 lidí,“ řekl ředitel SZM Jan Slaba.

Diskutovalo se také, jak to bude s prodejem alkoholu. V ostatních svých zařízeních SZM totiž nabízí pouze pivo a víno. „V Junior klubu bude v nabídce i tvrdý alkohol,“ dodává Slaba s tím, že je sice poněkud podivné, že Sportovní zařízení nabízí právě i tvrdý alkohol, což se sportem příliš neslučuje.

Anabáze, kterou mnozí přirovnávali k „nekonečnému příběhu“, začala na konci roku 2016, kdy město vypovědělo smlouvu tehdejšímu nájemci podnikateli Martinovi Severovi s tím, že klub hodlá kompletně opravit. Ovšem i Severa si byl vědom nutnosti oprav a městu nabízel, že v případě prodloužení nájemní smlouvy bude do budovy investovat okolo tří milionů aniž by klub úplně zavřel a opravy by prováděl například v létě, kdy byla návštěvnost nižší.

Severa už tehdy odhadoval zpoždění oprav minimálně o rok. „Zkrátka oni to chtějí jinak, plánují opravu za pět miliónů, já nabízel tři a půl, což je podle mě dostačující,“ konstatoval po ukončení nájmu příbramský podnikatel.

Na podzim roku 2017 zvítězila ve výběrovém řízení příbramská firma SPO s cenou 12,96 milionu korun. Nicméně s postupem času dochází mezi oběma stranami k neshodám. Podle firmy dochází ke komplikacím. Město zase není spokojené s některými provedenými pracemi. Vše vyvrcholilo v listopadu roku 2018, kdy město odstupuje od smlouvy a přebírá zpět nedokončenou stavbu.

„Problém je v tom, že jde o rekonstrukci budovy postavené v polovině 70. let a navíc v akci Z, takže nikdy nevíte, na co narazíte. Například odkryjete podlahu a narazíte na popraskané betony, které se musí opravit, což ale projektant nemohl vidět. S podobnými překážkami jsme se potýkali poměrně často,“ uvedl po ukončení spolupráce s městem jednatel firmy SPO Příbram Martin Pečenka. Jeho firmě město proplatilo za odvedené stavební práce částku 11,8 milionu korun.

Stavbu pak od listopadu loňského roku dokončila firma Staler, která podala nabídku na dokončení rekonstrukce za částku 5,6 milionu korun. Celkem tedy Junior klub vyšel i s ozvučením a světly na částku okolo 19 milionů korun.