Rekonstrukce odstartovala přesně před rokem, 11. března roku 2020. Kolaudace pak proběhla v polovině prosince minulého roku. Opravy zkomplikovaly úpravy podloží a výměna sítí, vícepráce si vyžádaly další finanční náklady. Z plánovaných 10 milionů se výsledná cena vyšplhala na částku 13 389 000 korun.

„Někteří občané města si myslí, že se revitalizací pěší zóny myslela pouhá výměna povrchů. To pochopitelně není pravda. Jsou kompletně vyměněny sítě, kanalizace a celkově bylo upraveno podloží, které, jak se ukázalo v průběhu stavby, bylo nestabilní. Celkové architektonické řešení bylo známo již dlouhou dobu před zahájením stavby. Prostor byl záměrně koncipován jako co nejvíce jednoduchý a účelný. Upustili jsme od záměru osazení mobiliáře, a to z důvodu, aby v daném prostoru nedocházelo k rušivému shlukování osob. Na celé pěší zóně jsou vysazeny stromy, u kterých je instalována automatická závlaha. Zároveň jsme se s Technickými službami dohodli na osazení květinové výzdoby. Jsem přesvědčený o tom, že až se prostor zazelená a květiny rozkvetou, bude působit přívětivějším dojmem. Samozřejmostí je i instalace sezónních dekorací například na Velikonoce či v době adventu,“ vysvětluje starosta Příbrami Jan Konvalinka.

Pěší zóna Cíl v Příbram po dokončení rekonstrukce.
Příbram dokončila rekonstrukci pěší zóny Cíl. Laviček se však lidé nedočkají

Kromě betonových dlaždic „zdobí“ průchod mezi paneláky vizuálně divoké vývěsní štíty vietnamských prodejen a „výtvory“ psů a sprejerů. „Jednáme i s vlastníky okolních nemovitostí, zda by nemohlo dojít k vyčištění zdí od sprejerské činnosti,“ nastínil starosta Konvalinka další kroky radnice. Od konce roku 2019 pak město koketuje s otázkou vizuálního smogu.

Líbí se vám současná podoba pěší zóny Cíl v Příbrami? Dejte nám vědět v anketě na konci tohoto článku.

„Jedná se o téma, kterému se doposud žádné vedení města nevěnovalo. Na začátku našeho snažení jsme se setkali s odborníky, kteří s odstraňováním vizuálního smogu mají zkušenosti z jiných měst. Jedná se o velmi komplikovanou agendu, která zasahuje do více odborů města i státních úřadů. Na základě informací, které se nám podařilo získat, jsme se shodli, že celou problematiku budeme řešit systémově. Velkým zásahem do našich plánů byl nástup pandemie, což z důvodů časových i ekonomických náš projekt téměř na tři čtvrtě roku zmrazilo,“ přibližuje místostarosta Příbrami Martin Buršík.

Ze zahájení přestavby budovy bývalé jídelny 8. Základní školy v Žežické ulici v Příbrami na domov seniorů.
Do roka a do dne vznikne v Příbrami nový domov seniorů. Projekt je prý vymazlený

Loni na podzim byla otázka vizuálního smogu opět oživena a pracovní skupina se začala znovu scházet. Příbram se rozhodla jít cestou úřednickou, při které nechce využívat dobrovolníky. Po konzultaci s pražským magistrátem se pak město rozhodlo zřídit pozici koordinátora řešení vizuálního smogu, který bude prostředníkem mezi všemi zainteresovanými odbory a úřady.

„Nyní jsme ve stádiu, kdy je jasné, že do problematiky vizuálního smogu chceme investovat a byly odsouhlaseny první kroky k odstraňování nelegální reklamy na pozemcích města,“ doplnil místostarosta Buršík.