„Kromě potřebných stavebních úprav bylo nutné provést kompletní výměnu trubních rozvodů, rekonstrukci pískových filtrů, celkovou obnovu chemického hospodářství, elektroinstalace a doplnění automatizovaného systému řízení. Do technologické linky byl zařazen zcela nový moderní separační stupeň – flotace rozpuštěným vzduchem,“ vysvětlil Petr Vašek specialista technolog společnosti 1. SčV, která provozuje vodovody a kanalizaci v Příbrami.

Petr Bilina: primář, hudebník a železný muž v jednom.
Lékař Petr Bilina: Vytrvalost musíte budovat pomalu, postupně, nedá se uspěchat


Po opravě je nyní úpravna vody schopna zajistit výrobu dostatečného množství kvalitní pitné vody i v nepříznivých provozních podmínkách, například při zhoršené kvalitě surové vody ve vodárenské nádrži Octárna. „A nejen to, provoz úpravny vody je díky nové technologii úpravy vody více efektivní a umožňuje lépe využít odebíranou surovou vodu. To je důležité zejména s ohledem na případné budoucí omezené množství vody ve zdrojové nádrži v důsledku předpokládaného dopadu klimatických změn,“ doplnil Petr Vašek.

Ilustrační foto.
Obce investují miliony, aby udržely lékaře


Rekonstrukci úpravny provádělo sdružení firem. Celkové investiční náklady na rekonstrukci úpravny vody činily 71,5 mil korun, z čehož 33,1 milionu korun hradily dotace. Vlastník úpravny vody, kterým je Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Příbram, uhradil zbývající částku ve výši 38,4 milionu korun.