Jedním z nejvýraznějších omezení pro návštěvníky nemocnice bude, že od pondělí 18. března nebude možné využít k cestě mezi pavilony příbramské nemocnice podzemní koridor, který spojuje pavilon I. se zbytkem nemocnice. Jeho uzavření je nutné z důvodu rekonstrukce v pavilonu D4 a stavby nové spojovací vertikály. Uzavření by mělo trvat zhruba do léta.

„Vedení Oblastní nemocnice v Příbrami věnovalo mnoho pozornosti přípravám na tuto událost a věříme, že jsme udělali maximum možného pro to, aby chod nemocnice byl uzavřením koridoru dotčen co nejméně. Přesto žádáme náš personál a pacienty o schovívavost,“ říká tiskový mluvčí příbramské nemocnice Martin Janota.

Průchod koridorem bude zcela uzavřený a pro přesun mezi areály bude tedy nutné využít cestu venkem po chodníku u ulice Gen. R. Tesaříka. „V případě nejasností návštěvníkům mohou pomoci orientační panely umístěné u vchodů do nemocnice, nebo pracovníci na hlavní recepci,“ doplnil Janota.

Po celou dobu rekonstrukce by měla fungovat potrubní pošta i datové spojnice mezi pavilony. Po celou dobu uzavření budou pacienti v případě nutnosti převáženi mezi areály sanitními vozy. K tomuto účelu budou posíleny služby sanitářů i řidičů.

Stavební práce se bohužel také dotknou provozu příbramského babyboxu. „Kvůli rozsáhlým stavebním pracím bude nutné na několik měsíců odstavit i babybox, který bude bezpečně uložen a po dokončení rekonstrukčních prací opět umístěn na stěnu pavilonu D4. Žádné náhradní umístění babyboxu není vzhledem k potřebě jeho napojení na porodnický sál a další sítě, možné,“ vysvětlil mluvčí nemocnice s tím, že nejbližší babybox najdete po dobu jeho odstavení v Berouně, Písku, Praze nebo Plzni.