Obyvatelé Hrabákovy ulice, Mariánského údolí a náměstí Dr. J. Theurera se již brzy dočkají dlouho plánované rekonstrukce kanalizačního systému. Znamená to především vybudování dešťové kanalizace a výměnu stávajícího potrubí jednotné kanalizace i vodovodního řadu. Z výběrového řízení vyšla vítězně pražská firma Sefimota, která kromě realizace vlastní stavby provede na závěr také novou pokládku povrchu silnic. Zároveň bude vystavěn i plynovod, ten však není součástí městem financovaného projektu.
„Vzhledem k velmi špatnému technickému stavu kanalizace i vodovodu v těchto ulicích je rekonstrukce nezbytná,“uvedl starosta Příbrami Josef Řihák.
Schválená výstavba se dotkne asi sta domácností ve zmíněných ulicích. Od poloviny května, kdy práce mají začít budou po etapách úplně uzavřeny zmíněné komunikace. Průjezd ani parkování nebude možné. Vzhledem k tomuto faktu nelze provádět svoz komunálního odpadu, technické služby proto určí náhradní sběrné místo přístupné pro vozy TS. Životní podmínky v lokalitě budou zhoršené i velkou prašností a zvýšeným hlukem.
„Jsem rád, že se už začne opravovat. Kanály jsou ucpané, a když prší, tak se tu valí voda ulicí,“ pověděl Deníku obyvatel Mariánského údolí Karel Toman. „V každém případě to vítám, i přes veškerá omezení s tím spojená. Jen by mohl být problém v akutních situacích, kdyby někdo potřeboval třeba záchranku,“ dodal.
Rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury a obnova pozemních komunikací by měla být dokončena do poloviny prosince letošního roku a město vyjde zhruba na 32 milionů korun. Z toho 15 milionů je k dispozici z dokončené opravy čističky odpadních vod.
„Přepokládám, že užitná hodnota investice vynahradí občanům žijícím v těchto místech okamžiky nepohodlí, které je čekají,“ vyjádřil své očekávání starosta Řihák.