V oblasti, která se nachází v těsném sousedství Dolejší Obory, bylo několik stromů, které mohly v budoucnu ohrožovat přilehlé domy a také řidiče aut.
Lidé, kteří touto částí procházeli, s obnovou zeleně souhlasili.

„Staré stromy mohli ještě probrat více. Větve jsou až nad baráky. S prořezáváním ale samozřejmě souhlasím. Je lepší tyto pokácet a vysadit nové. Lidská nostalgie musí v tuto chvíli stranou. Musíme si uvědomit, že stromy by mohly ohrožovat řidiče, obyvatele i chodce,“ řekl Deníku Jaroslav Buchar.
Ošetřeno bylo celkem 31 dřevin a vysazeno v rámci obnovy zeleně bude 10 dřevin a to hlavně v zadní části ulice Podskalí. „Důvodem ke kácení v této lokalitě bylo zjištění nevhodné struktury větvení a infekce kmene u některých jedinců,“ řekl Stanislav Studený z firmy H-Rekultivace.

Již poněkolikáté byli v akci také stromolezci z chomutovské firmy. Ti museli vystoupat několik metrů nad zem a bezpečně odřezat větve, které by v budoucnu mohly spadnout.

Starosta Příbrami Josef Řihák se vyjádřil k 2. a 3. fázi rekultivace v Příbrami: „Vím a plně si uvědomuji že, každé kácení ve městě vzbuzuje vždy určité emoce. Rozhodně nejsem zastáncem zbytečného kácení. V tomto případě to podle mého názoru ale není žádné bezhlavé kácení, ale postupná údržba a obnova zeleně na základě posudků odborníků, která se bohužel v minulosti velice zanedbávala.“

Vedení města nechalo po špatných zkušenostech s pády stromů zpracovat projekty na revitalizaci zeleně, odborné posudky a následně s nimi město uspělo v dotačních titulech. V současné době se tyto projekty realizují.