Kvalitnější snímky mezi sebou budou moci konzultovat lékaři na Zdaboři on-line. Pacientům to ušetří běhání mezi specialisty.

„Rentgen je nepřímo digitalizovaný, to znamená, že rentgenové záření, které projde snímkovanou částí těla pacienta, se zaznamená na světlocitnou fólii a následně se ve speciálním zařízení převede do digitální podoby. Výsledný obrázek se pak uloží na datová pole centrálního archivu na zabezpečeném serveru nemocnice. V reálném čase pak může ošetřující lékař snímek prohlížet, telefonicky jej konzultovat s kolegy radiology,“ vyzdvihl přednosti přístroje ředitel nemocnice Stanislav Holobrada.

Další předností nového rentgenu je, že snímky lze na vyžádání také odesílat zabezpečenou linkou na vyšší, specializovaná pracoviště ke konziliárnímu posouzení, aniž by s nimi přitom museli sami pacienti či sanitka na tato pracoviště často složitě dojíždět.

„Obdobně bude možné snímky zasílat i na pracoviště, která s příbramskou nemocnicí spolupracují a jsou do systému on-line výměny obrazové dokumentace zapojené,“ vysvětluje Holobrada.

Telefonní kontakty i adresa rentgenologického pracoviště zůstávají nezměněné, stejně jako pracovní doba od 7.30 do 15 hodin.

„Nonstop provoz zobrazovacích metod včetně klasického snímkování na rentgenovém přístroji i nadále zajišťuje pracoviště v areálu akutní péče v Příbrami I,“ doplnil ředitel nemocnice.