Houkání záchranářských sirén už zdálky oznamuje blížící se kolonu hasičských a zdravotnických vozů, které spěchají pod Orlickou přehradu do areálu vodní elektrárny, kde mají ohlášený rozsáhlý požár. Na jedné z trafostanic prováděli údržbáři opravářské práce, neodborným přístupem ale došlo ke vzplanutí ohně. Ten se vlivem odstaveného samohasícího zařízení rychle rozšířil až do přilehlé administrativní budovy, kde zůstala uvězněná řada lidí volajících o pomoc v oblaku dusivého kouře.

Tak zní základní scénář jednoho ze série záchranářských cvičení, která se v rámci už desátého ročníku mezinárodní Rescue Patrol konají na různých místech Příbramska.

„Během fiktivního požáru ve vodní elektrárně došlo také k úniku ropných látek do Vltavy, hasiči proto museli zasahovat u obce Solenice a roztáhnout nornou stěnu k zadržení nebezpečných kapalin,“ vysvětlila Ivana Merhoutová z pořádajícího sdružení Záchranáři Česká Kamenice.

Součinnostní cvičení složek záchranného systému z České republiky i ze zahraničí Rescue Patrol je zaměřeno především na mimořádné události s hromadným výskytem poraněných osob. Cílem tohoto fyzicky i psychicky náročného cvičení, které se řadí k nejobtížnějším akcím tohoto formátu v zemi, je prověřit připravenost záchranářů a zkvalitnit společnou práci všech zúčastněných jednotek při skutečných zásazích.

Záchranáři mají za sebou kromě zásahu u Orlické přehrady také požár s únikem čpavku na Zimním stadionu v Příbrami nebo noční výbuch kotle v Příbramské teplárenské. Jedním z prvních úkolů bylo hledání zraněné osoby za tmy v lokalitě kolem příbramské sjezdovky. V nasazení byly týmy kynologů, hasičů, zdravotníků i vojáků. Celkem je v programu od úterý do neděle, kdy cvičení skončí, okolo 30 různých nácviků zásahů.

„Na většinu těchto zásahů se muže přijít podívat i veřejnost, ovšem s tím, že musí dodržovat bezpečnostní pokyny organizátorů cvičení a nevstupovat z bezpečnostních důvodů jinam než do vymezeného prostoru pro veřejnost,“ řekl Martin Poulíček za příbramské dobrovolné hasiče.

Velkým lákadlem na zajímavou podívanou může být pro Příbramáky páteční odpolední zásah u hromadné dopravní nehody dvou autobusů a osobních aut v ulici Legionářů.

„V sobotu pak bude na programu výměna zkušeností mezi jednotlivými profesemi, které se cvičení zúčastnily, včetně zajímavých ukázek pro veřejnost v areálu Nového rybníku v Příbrami,“ doplnila Ivana Merhoutová.