Ministerstvo obrany dlouho jedná se spoluvlastníky restituovaných pozemků, které jsou situovány uvnitř újezdu. Deníku to potvrdil mluvčí ministerstva obrany (MO) Jan Pejšek. „Proběhlo už několik kol jednání se spoluvlastníky pozemků. Ve hře byly dvě základní varianty – směna za pozemky v okrajové části újezdu a druhou variantou je vykoupení pozemků ze strany VLS za cenu stanovenou na základě znaleckého posudku. Restituenti se přiklonili ke druhé variantě. Nyní probíhají jejich jednání se státním podnikem VLS. Rozloha pozemků je zhruba 1100 hektarů,“ řekl Pejšek a dodal, že resort obrany platí za jejich pronájem restituentům přes 20 milionů korun ročně.

Že se VLS připravují na odkoupení pozemků, potvrdila i jejich mluvčí Hana Politzerová: „Vojenské lesy a statky ČR připravují podklady pro jednání o případném odkupu či směně pozemků. Tyto pozemky byly v rámci restitučního vyrovnání předány restituentům a jsou v současné době MO pronajímány, což je z dlouhodobého hlediska méně ekonomické. S ohledem na uvedené skutečnosti jsou zpracovávány znalecké posudky a Dozorčí radě podniku Vojenské lesy a statky ČR budou v září navrženy možné alternativy řešení. Na základě rozhodnutí Dozorčí rady budou podniknuty další kroky a zahájena případná jednání s restituenty.“

Pozemky má podnik vykoupit příští rok a odhadovaná cena je zatím podle našich informací 380 až 450 milionů korun.

Do Vojenského újezdu Libavá, ale i do Boletic a Hradiště, mají po zrušení toho brdského jezdit cvičit i jinečtí dělostřelci. „Libavá je perspektivním místem pro výcvik. Vzhledem ke strategické poloze (v okolí je řada jednotek, zejména 7. mechanizované brigády), rozloze a využitelnosti pro všechny druhy výcviku je újezd nejvyužívanější ze všech,“ dodal Pejšek.