Projekt je zařazen do Městského programu prevence kriminality.

„Cílem projektu Bezpečný domov – senioři je vybraným občanům města Příbram zdarma nainstalovat mechanické zabezpečení dveří, tak zvaný řetízek. Na realizaci tohoto projektu obdrželo Město Příbram dotaci z Ministerstva vnitra České republiky ve výši 81 tisíc korun,“ říká starosta Příbrami Josef Řihák.

Instalace 150 bezpečnostních řetízků je určena pro osoby, které mají trvalý pobyt v Příbrami, jsou starší 65 let a žijí v bytě samostatně. Další možností je také, aby žadatelé byli držiteli průkazu mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. stupně (ZTP) nebo III. stupně (ZTP/P). V tomto případě neplatí věkové omezení.

Zájemci o instalaci bezpečnostních řetízků se mohou hlásit až do 31. července písemně na adresu Městská policie Příbram, nám. T. G. Masaryka 121, 261 01 Příbram I, a na obálku poznamenat heslo „BEZPEČNÝ DOMOV – SENIOŘI“. Nebo telefonicky paní Růžičkové, na Městskou policii Příbram, tel.: 318 624 245, případně e-mailem na adresu: martina.ruzickova@pribram-city.cz. Do přihlášky je nutné uvést – jméno, příjmení, věk (případně věk a číslo průkazu ZTP nebo ZTP/P), adresu, telefonický kontakt (uvádět přednostně telefonní číslo pevné linky), popřípadě e-mailovou adresu, abychom mohli zájemce kontaktovat za účelem sjednání termínu instalace.

Instalace se předpokládá v průběhu podzimu letošního roku. Přihláškami, které nebudou obsahovat výše uvedené nezbytné údaje, se nebudou zástupci města zabývat.

Pokud počet zájemců přesáhne finanční možnosti nákupu, budou žádosti vyřizovány v pořadí, v jakém byly přijaty. „Zatím jsme bohužel o bezpečnostní řetízky příliš velký zájem nezaznamenali. Přihlásilo se nám doposud jen sedm zájemců. A to je škoda. Přitom nejde o žádné levné a nefunkční zařízení. Do bytů žadatelů budeme montovat ty nejlepší řetízky na trhu. Věřím, že všichni senioři, kteří u dveří svých bytů ještě toto jednoduché bezpečnostní zařízení nemají, si co nejdříve podají žádost na město,“ uzavřel starosta Josef Řihák.