Předpokládaná doba realizace je devět měsíců. „Jelikož se jedná o uzavřený a špatně přístupný prostor, je nutné počítat s omezenou možností pohybu. Jak ale bylo dodavatelskou firmou přislíbeno, po celou dobu stavebních prací bude umožněn průchod k obchodům a samotný provoz jednotlivých zařízení bude omezen maximálně v jednotkách dnů, o čemž budou obchodníci vždy s předstihem informováni,“ připomíná starosta města Jan Konvalinka.

Vedení města už má za sebou také schůzku s dodavatelem stavby a s majiteli jednotlivých objektů v této lokalitě, kde byly představeny postupy realizace.

„Prvním krokem bude výměna inženýrských sítí a následovat budou práce na výměně povrchů. Opakovaně jsme vyzvali vlastníky nemovitostí, aby zvážili vhodnost oprav vlastních objektů, což je třeba projednat s projektantem. Věřím, že stavba bude probíhat dle plánů, a provoz jednotlivých provozoven bude omezen na co nejkratší dobu. Zároveň je potřeba počítat s tím, že celý vnitroblok bude staveništěm a bude třeba dbát zvýšené opatrnosti,“ doplnil Konvalinka.

Nijak výrazně by se stavba neměla dotknout ani provozu nízkoprahového klubu pro mládež Bedna (NZDM), který se na pěší zóně také nachází. „Už nyní o tom s dětmi mluvíme, aby na staveništi dodržovaly bezpečnost, ale o průběhu prací budeme informováni a podle toho přizpůsobíme provoz klubu,“ řekla koordinátorka NZDM Bedna Kamila Zelená.