Lidé procházející kolem řeky si v posledních dnech všímali velkého množství pokácených stromů. „Příjemně nás překvapilo, že obyvatelé Březnice ke kácení přistupovali pozitivně. Chápali, že staré stromy jsou nebezpečné a musí být nahrazeny novými,“ tvrdí starosta Březnice Jiří Štěrba ke kácení, které je součástí úpravě nábřeží.

Do akce v Březnici byli zapojeni také stromolezci, kteří se dostali až do korun stromů, kde ošetřovali větve. K vidění jsou nyní ještě v parku u tenisových kurtů.
„Většina dřevin byla v havarijním stavu. Neprořezávalo se nic proti plánu,“ řekl včera Deníku místostarosta Březnice Petr Procházka.

V okolí řeky Skalice v Březnici bylo pokáceno celkem 202 stromů a odborníci nyní ošetřují část z celkem 333 stromů. Pokácené dřeviny budou vhodně nahrazeny jinými. „Chystáme se vysadit 1074 nových stromů, které ty padlé nahradí,“ připomenul místostarosta Petr Procházka.

Celá akce se začala realizovat již v roce 2007, kdy se začalo s pozorováním stavu dřeviny. V plánu byla revitalizace části povodí v Březnice, ale po dendrologickém průzkumu se zjistilo, že přestárlých a nebezpečných stromů je více. Ty nebezpečné byly označeny a nyní byly vykáceny. „Veškeré práce související s revitalizací a historickou obnovou nábřeží se obešly bez větších komplikací. Lidé oceňují nové průhledy na zámek i na kostel,“ uvedl Jiří Štěrba.
Výsadba stromů je v plánu od jara a na podzim při vhodných podmínkách. Dřevo je sváženo do sběrného dvora k případnému prodeji.