„Tento projekt je podpořen dotací z Operačního programu Životní prostředí, která byla městu přiznána na konci roku 2020,“ sdělila Eva Švehlová, mluvčí příbramského úřadu.

Revitalizace oblasti Čekalíkovského rybníka je rozdělena do dvou částí. První zahrnuje rekonstrukci samotného rybníka a druhá pak rozsáhlou úpravu okolí. Postupně tak vznikne místo, které místní občané budou moci využívat k relaxaci.

Příprava na realizaci projektu už dávno odstartovala. „Práce začaly úpravou prostoru po vystěhované zahrádkářské kolonii a částečným průřezem dřevin. Na jaře letošního roku se začne pracovat na rybníku, jeho odbahnění, úpravě hráze a výpustného zařízení. Na tuto činnost se nám podařilo získat dotaci ve výši téměř 1,4 milionu korun,“ uvedl starosta Jan Konvalinka.

Další část pak přinese do oblasti mnoho novinek. Lidé se mohou těšit stezky rákosím, mola, parkových úprav s výsadbou nové zeleně, výstavby altánu, instalace laviček, herních a fitness prvků. Součástí parku bude také odkaz na Valle di Ledro a česko-italskou historii.

V rámci projektu dojde i na několik dalších změn, které však zdánlivě s projektem revitalizace nesouvisí. To ale jen na první pohled.

„Vzhledem k tomu, že revitalizace řeší širší okolí a chce přispět také k tomu, aby park mohl fungovat jako jeden z prvků na cestě ze Svaté Hory do oblasti sídliště a Březových Hor, bude se například instalovat zpomalovací práh v Milínské ulici pro bezpečný přechod chodců. Zároveň budou vybudována nová parkovací místa pro návštěvníky parku i obyvatele přilehlé oblasti,“ dodal starosta.

Celý projekt by měl stát zhruba 30 milionů korun.