Umělce je možné sledovat při práci ještě tento pátek od 9 do 12 hodin a odpoledne od 14 do 16 hodin.

„V tomto roce je úkolem řezbářů zhotovit netradiční užitkový nábytek pro hry a odpočinek dětí. Jejich setkání tak navazuje na projekt Sportem upevníš své zdraví, jehož zpracovatelem je léčebna a který podporuje jeden z léčebných postupů u dětí s potížemi horních cest dýchacích – klimatoterapii,“ řekl Václav Plecitý. Tento projekt získal finanční podporu Středočeského kraje, díky které bylo možno léčeným dětem zpestřit pobyt na čerstvém vzduchu novými herními prvky.