Úkolem řezbářů bylo vyrobit nábytek pro hry a odpočinek dětí. Jejich setkání navazovalo na projekt Sportem upevníš své zdraví, jehož zpracovatelem je léčebna a který podporuje jeden z léčebných postupů u dětí s potížemi horních cest dýchacích – klimatoterapii. Projekt získal finanční podporu Středočeského kraje.

„Díky tomu bylo možné léčeným dětem zpestřit pobyt na čerstvém vzduchu novými herními prvky,“ řekl Václav Plecitý z bukovanské léčebny, která je zaměřena na léčení astmatických a alergických dětí - onemocnění horních a dolních cest dýchacích a vybraných kožních chorob.