„Pokud nebude tento termín ze strany majitelů dodržen, vozidla administrativně zaniknou a v budoucnu již nikdy nebudou provozována. V pozdějších případech dočasného vyřazení, tedy po polovině roku 2013, mají jejich majitelé rovněž povinnost nahlásit údaje o vozidlech, avšak nehrozí jejich administrativní zánik. Nicméně v takovém případě hrozí finanční postih až do 50 tisíc korun," upozornila tisková mluvčí příbramské radnice Pavlína Svobodová.

Na základě zkušeností doporučuje vedení dopravního úřadu nenechávat návštěvu úřadů na poslední chvíli. Předpokládá se, že na konci roku zcela jistě dojde k prudkému nárůstu žadatelů a tím k opětovnému přetížení agendy v celé republice.