O památku pečuje stejně pojmenovaný spolek, který má ve znaku mimo hornických symbolů také kopretinu. Tato nenáročná květina, drobnokvětá řimbaba obecná dala pravděpodobně jméno celému skalnatému návrší, na kterém později vznikla i zdejší šachta. Se jménem „Na Řimbabě“ se setkáváme již od druhé poloviny 18. století.

Důl Řimbaba slouží jako muzeum krátkou dobu, ale za několik let své existence se může pochlubit už několika expozicemi, podzemní štolou a bohatým kulturním celoročním programem.

„Budujeme malé muzeum věnované nejen hornictví, ale také k přiblížení a propagaci lokální historie, tedy Bohutínska jako celku,“ uvedl člen Spolku Řimbaba František Stehlík.

Podle Františka Stehlíka spolek Řimbaba pojmem Bohutínsko rozumí obce a osady již od konce 18. století příslušející ke zdejší škole a začleněné také ve svazku místní farnosti.

Velkým lákadlem je nově otevřená Řimbabská štola. Lidé se mohou projít zhruba 350 metrů pod zemí, kde vedla takzvaná Hlavní Řimbabská žíla. Na tuto prohlídku je však nutné objednat se předem.

Ovšem nedávno měly premiéru dvě nové expozice, které návštěvníci Rimbaby jistě náležitě ocení. Jsou to Středověký důl a pec na úpravu rud a Drobná zemědělská historická technika.

Spolku Řimbaba se rovněž podařilo vydat několik publikací. Poslední je výběr z dosud nikdy nevydaných povídek známého regionálního autora Františka Zpěváka, autora knihy Havíři vydané v roce 1945.

Zájemci mají možnost prohlédnout si Řimbabu v návštěvních dnech, které jsou ve čtvrtek od 16 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 12 hodin. Pokud se někdo z návštěvníků rozhodne navštívit i štolu, musí si tento požadavek objednat vždy předem.