Spolek Řimbaba je občanské sdružení přátel a příznivců regionu Bohutínska, které vyvíjí svoji činnost od roku 2006 převážně v areálu místního dolu Řimbaba.

„Budujeme malé muzeum věnované nejen hornictví, ale také k přiblížení a propagaci lokální historie, tedy Bohutínska jako celku,“ uvedl člen spolku Řimbaba František Stehlík.

Podle Františka Stehlíka spolek Řimbaba pojmem Bohutínsko rozumí obce a osady již od konce 18. století příslušející ke zdejší škole a začleněné také ve svazku místní farnosti.

„Neomezujeme se však pouze na aktivity spojené s historií, ale pořádáme také řadu různých akcí převážně pro děti a mládež,“ řekl František Stehlík.

Mezi tradiční a stěžejní slavnosti spolku Řimbaba patří Velikonoce, pálení čarodějnic, pouťové slavnosti, Mikuláš, samozřejmě Vánoce a mnoho dalších drobnějších akcí kolem.

„Jsme rádi za hojnou účast veřejnosti na těchto akcích, kde se lidé mohou pobavit a zároveň si prohlédnout expozice,“ sdělil František Stehlík.

Zájemci mají možnost prohlédnout si Řimbabu v návštěvních dnech, které jsou ve čtvrtek od 16 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 12 hodin.

Velkým lákadlem je nově otevřená Řimbabská štola. Lidé se mohou projít zhruba 350 metrů pod zemí, kde vedla takzvaná Hlavní Řimbabská žíla. Na tuto prohlídku je však nutné objednat se předem.

„Rádi mezi sebou uvítáme každého, kdo má vztah k regionu, historii a hornictví,“ dodal František Stehlík.