Jak omezit rizika, typická pro vánoční čas a silvestrovské oslavy, vysvětluje příbramská policistka Monika Schindlová: „Svíčka i prskavka jsou otevřený oheň a tak by se s nimi mělo zacházet, dávat zejména pozor, aby v jejich blízkosti nebyly hořlavé předměty. Svíčky je nutné zhasnout vždy, kdy jdeme spát nebo odcházíme z domova."

| Video: Youtube

Příchod Nového roku většinou provází používání různých rachejtlí a petard. „Nákup zábavní pyrotechniky by měl probíhat v obchodech k tomu určených. Je důležité sledovat, zda jsou výrobky opatřeny značkou státní zkušebny, mají návod v českém jazyce a je na nich vyznačen datum spotřeby," připomíná Schindlová a dodává, že pyrotechniku je nezbytné používat na bezpečných místech, dodržovat základní zásady požární bezpečnosti a dávat pozor na všechny zúčastněné. 

A zvláště pro silvestrovskou noc platí varování, že příliš mnoho alkoholu snižuje opatrnost. Za chyby pak můžete zaplatit bolestí nebo dokonce tragickými následky.