Že se v ulicích Příbrami roušky běžně povalují, potvrzuje i zástupce ředitele příbramských technických služeb Libor Michvocík. „Průběžně je uklízíme stejně jako jakýkoli jiný drobný odpad. Zaměstnanci na ruční úklid města byli poučeni a vybaveni pracovními nástroji, aby se eliminoval kontakt s materiálem. Nejsou to jen roušky, ale i kapesníčky, vajgly, kelímky a jiný běžný nepořádek v ulicích,“ vyjmenoval Michvocík.

„Roušky na ulici nelze považovat automaticky za kontaminované, dokud se neprokáže jejich původní majitel. Přistupujeme proto k tomuto druhu znečišťování ulic s maximální opatrností, avšak zdravým rozumem,“ dodává Libor Michvocík.

Odběrové sestry, které provádějí antigenní testování v Příbrami.
Recenze testování: Testy v Příbrami, Hořovicích i doma. Kde je to nejlepší?

Roušky odhozené v přírodě mohou potenciálně zabíjet zvířata. „Vyskytly se případy ptáků, kteří se zamotali do gumiček od roušek, nebo se někteří živočichové rouškami přímo udusili,“ upozornil ředitel Podbrdského ekocentra Fabián Lukáš Tůma.

„Problematické jsou i kvůli svému složení z polyesteru a polypropylenu. Rozložení jednorázových roušek může tak klidně trvat od 20 do 200 let, takže je v přírodě mohou nalézt i pravnuci dnešních malých dětí. V případě, že se tento materiál v přírodě nakonec rozloží, zůstanou zde mikročástečky, které se dostanou přímo do potravního koloběhu a budou tak ohrožovat celé ekosystémy,“ vysvětlil Tůma.

S další vlnou epidemie se vzedmula i další vlna podpory příbramských zdravotníků. Firmy i jednotlivci vozí občerstvení a dodávají tak energii unaveným zaměstnancům nemocnice.
Další vlna solidarity: lidé děkují unaveným zdravotníkům a dodávají jim energii

Použité roušky a respirátory byste neměli odhazovat do nádob určených na plasty. Roušky je zapotřebí umístit do uzavřeného igelitového sáčku a následně do směsného komunálního odpadu. Odhazováním roušky ve městě i v přírodě se vystavujete na základě Zákona o přestupcích pokutě až 20 tisíc korun. Za opakované znečišťování veřejného prostranství pak hrozí pokuta až 30 tisíc korun.