Jak se dařilo v minulém roce splnit investiční záměry obce?
V minulém roce jsme byli velice úspěšní. Podařilo se splnit téměř všechny investiční akce. Nejvíce si ceníme rychlé a úspěšné realizace výstavby dalšího přivaděče vody od zalánského vodojemu do města a kompletní rekonstrukce úpravny vody u kasáren. Opravili jsme povrchy několika komunikací, ale nepodařilo se zahájit rekonstrukci a modernizaci ulic Rybovy a Pod Topoly s vyústěním na Bezděkovskou. Celá akce přechází do tohoto roku. Hlavním důvodem bylo rozhodnutí poskytovatele dotace, že pro výběrové řízení musí být vyšší stupeň dokumentace pro provedení stavby a náročné výběrové řízení.

Jaký je stanovený finanční rozpočet pro rok 2013?
Pro letošní rok je zatím v hodnotě zhruba devadesáti milionů korun.

Do čeho chce město investovat letos?
Především je to zmíněná rekonstrukce a modernizace komunikací, opravy dalších silnic a výstavba dalších kanalizací.

Odrazí se v rozpočtu zvýšení DPH?
Zvýšená DPH samozřejmě zvýší výdaje města (ve prospěch státu). Z 90 milionového rozpočtu odevzdáme státu o 750 tisíc korun víc než  loni.

Co služby pro občany jako vodné, topení, svoz a likvidace odpadu. Následuje zdražení?
Nezvyšujeme ceny vodného a stočného ani ceny za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Nárůst cen kvůli zvýšení DPH uhradí město ze svého rozpočtu. Pokud jde o dodávané teplo, věříme, že vliv zvýšené sazby DPH vynulujeme lepší cenou palivové složky, než jsme byli schopni získat loni. Pro výslednou cenu gigajoulu je rozhodující i množství prodaných gigajoulů, a to je zase závislé na tom, jak je zima studená. Cena za vývoz odpadu je necelé dva a půl tisíce korun, cena vodného a stočného je 45,50 korun za kubík, a plánovaná cena energie je pro jeden gigajoul zhruba 656 korun.

Další rozhovory se starosty o letošním rozpočtu zveřejníme v následujících vydáních.

Kateřina Chourová