„Několik milionů spolkly opravy místních komunikací, ale stále ještě není hotovo. Nyní například čekám na stavební povolení na komunikaci Na Chmelnici,“ shrnul rožmitálský starosta Josef Vondrášek.

Ten je rovněž rád, že se v končícím čtyřletém období podařilo opravit i požární nádrž, která ve městě zároveň funguje jako přírodní koupaliště. „Do oprav jsme investovali 3 miliony korun a jsem rád, že se oprava podařila dokončit, protože v letošním horkém létě koupaliště využívaly denně stovky lidí,“ připomněl.

Koncem loňského roku pak zahájilo provoz také digitalizované kino. Prvním filmem uvedeným už v nové technologii byla pohádka Čertoviny režiséra Zdeňka Trošky, který ji sám přijel uvést a stal se tak kmotrem modernizovaného kina.

V současné době město řeší nevstřícnost obce Nepomuk, z které děti docházejí do rožmitálské školy, mateřské školy a školní jídelny. „Všechny obce přistoupily na podporu vybavenosti vzdělávacích zařízení a na pomoc rodičům poskytováním slev na obědy pro žáky ZŠ a pro děti v MŠ, kromě obce Nepomuk, která navíc odmítá i přispívat na pohřebiště ležící na území města. S tím samozřejmě nemůžeme souhlasit,“ přiblížil Vondrášek a dodal, že proto nebudou žákům z Nepomuku poskytovány desetikorunové slevy na obědy s platností od 1. září letošního roku. „Rodiče budou muset sáhnout hlouběji do kapsy. Další opatření budou následovat,“ dodal rožmitálský starosta.

Dlouhodobým problémem města je pak chátrající zámek. Ten je však nyní v soukromém vlastnictví a dlouhých 20 let se městu nedaří se zahraničními majiteli domluvit. Loni ale vznikla petice za záchranu zámku, která vedla k tomu, že sdružení Czech National Trust vedené výtvarnicí Evou Heyd kontaktovalo vlastníky objektu a po několika jednáních se zatím podařilo zajistit nového kastelána a s pomocí dobrovolníků a několika brigád i uklidit nádvoří, přístup a okolí rožmitálského zámku.

POVEDLO SE
Za uplynulé volební období se podařilo otevřít zcela zmodernizované víceúčelové hřiště. Městu se nepodařilo na něj získat dotace ani od Středočeského kraje, ani z ministerstva školství. Opravu a modernizaci tak realizovalo čistě ze svých prostředků a vyšlo to téměř na 5 milionů korun. Tato investice do dětí a sportovní veřejnosti se jistě bohatě vyplatí a i mnohonásobně vrátí, byť ne v peněžním vyjádření. Na hřišti se švédským povrchem, na podkladu ze zámkové dlažby, byly vyměněny všechny ochranné sítě, doplněny mantinely a konstrukce, které doposud chyběly. Prostor je vpravdě víceúčelový. Je zde možno hrát hokej na in-line bruslích, florbal, volejbal, nohejbal, kopanou, házenou, tenis či košíkovou.

NEPOVEDLO SE
Ve volebním období se nepodařilo odkanalizovat a vybudovat vodovod v obci Voltuš. Tato investiční akce je v rozsahu zhruba 40 milionů korun. V současné době je celá věc ve fázi projektování. Bohužel asi hlavním zádrhelem je, kudy z Voltuše odvést splaškovou vodu. Aktuálně tak místní část Rožmitálu pod Třemšínem nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody od většiny obyvatel (70 procent) odtékají po předčištění v biologických septicích do povrchových vod. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se ze dvou třetin vyváží k likvidaci na stávající ČOV Rožmitál pod Třemšínem a z jedné třetiny na zemědělsky využívané pozemky.