Zkouška žalobou

„Podle mého názoru podala firma u Krajského soudu v Praze pouze takovou žalobu zkusmo. Tento soud se vyjádřil, že není v záležitosti kompetentní rozhodovat a předal věc vrchnímu soudu, který rozhodne o tom, která instance to vlastně bude soudit,“ komentoval situaci starosta Rožmitálu Josef Vondrášek. Firma žalobu podala kvůli tomu, že prý město odstoupilo od smlouvy neoprávněně.

Opoziční zastupitelé města z řad ODS na případ upozornili ve vydání své tiskoviny Necenzurované Rožmitálsko. Napadají v něm vedení rožmitálské radnice ze zatajování faktů o podání žaloby na město i z nesprávného postupu při jednání.

Kasárnám hrozilo přes zimu chátrání

Město získalo areál o rozloze přes 70 hektarů bezúplatným převodem od státu. Zájem o areál mělo několik firem. Předání areálu od vojáků městu mělo různá zdržení, v září roku 2005 ale už došlo k podepsání kupní smlouvy s firmou Altop, která právě podala žalobu.

Smlouva ale podle radnice nevešla v platnost, protože firma nepředala městu potřebné dokumenty. Podle radnice firma ani nezabezpečila provoz areálu, neplatila služby či bezpečnostní agenturu na hlídání a kasárnám hrozilo chátrání a nákladné opravy po zimě.

Rožmitál tedy proto smlouvu s Altopem zrušil kvůli naprosté ztrátě důvěry a neplnění povinností druhé strany. Na údržbu areálu navíc ještě investoval asi 1,5 milionu korun. V soudním sporu město od společnosti tyto vynaložené peníze získalo zpět. V současnosti jsou už kasárny prodané. Město za ně získalo 78 milionů korun.

Deset milionů jako smluvní pokuta

Součástí kupní smlouvy byla pasáž, která straně, jež odstoupí od smlouvy, nařizuje zaplatit pokutu ve výši deseti milionů korun. Právě o tuto částku se nyní Altop chce s Rožmitálem soudit.

Opoziční zastupitelé vidí v záležitosti možnou hrozbu pro město, ale s vyplacením částky nesouhlasí.
Naopak jsou toho názoru, že právě Rožmitál má nárok na vymáhání oněch smluvních deseti milionů korun po společnosti Altop.

„Deset milionů korun bychom po nich mohli chtít, pokud by kupní smlouva vešla v platnost. Což se ale nestalo, my jsme ji zrušili,“ konstatoval starosta Vondrášek.

Právní analýza stanoví další postup

Zasedání zastupitelů bylo plné osobních názorů na věc a domněnek, které vznikaly po přečtení smluv a dalších dokumentů k případu. Po téměř dvou hodinách diskutování o jediném bodu neustále dokola se nakonec shodli na usnesení.

„Navrhujeme vybrat právníky, kteří budou Rožmitál u soudu zastupovat společně se současným právníkem města. Mělo by jít o právní kancelář nezávislou a nepodjatou. Je potřeba mít kvalitní zastoupení, abychom tento spor vyhráli,“ navrhl řešení zastupitel František Čejka společně s několika svými kolegy.

Tato myšlenka zůstala nevyslyšena. Nakonec se ale všichni zastupitelé shodli na zpracování nezávislé právní analýzy, jejímž závěrem bude doporučení strategie a dalšího postupu pro město v tomto soudním sporu.