Bývalá kasárna v Rožmitále jsou na prodej. Městu se ale ještě nepodařilo sehnat solidního zájemce, s kterým by obchodní transakce byla zdárně dokončena. Žádná z dosavadních firem zajímajících se o koupi ovšem nesplnila podmínky vyplývající ze smlouvy. Poslední z nich byla developerská společnost Seisin, která za areál sama nabídla 120 milionů korun. Peníze na účet města ovšem nikdy nesložila.

„Seisin nám nezaplatil, smlouvu jsme s ním nikdy nepodepsali. Máme jiné zájemce a doufám, že se situaci podaří vyřešit co nejdřív,“ tvrdí starosta Josef Vondrášek. Jenomže problémy s prodejem se táhnou od roku 2004, kdy posádku opustili poslední vojáci. Opozice radnici vyčítá, že nechce přistoupit na rozprodání kasáren po částech. Radní to odmítají a Vondrášek na to říká, že po částech areál město už vůbec neprodá. „Mimo jiné je tam společné vytápění a ti, kteří by eventuálně chtěli část areálu, budou mít zájem o nejlepší haly. Co budeme dělat s tím zbytkem?“ řekl nám k tomu už před časem starosta.

Peníze z prodeje by ovšem radnice uvítala. Kasárna totiž stojí město nemalé peníze. Musí mimo jiné platit mzdy několika zaměstnancům, kteří se o areál starají a také strážní službu. Navíc přišlo město odchodem vojáků o velkého odběratele pitné vody, za niž armáda platila. Peníze šly do rozpočtu rovněž z vody, která odtékala do čistírny.

Pokud by se prodej podařil, použilo by město peníze například na opravu kanalizace a vodovodu, místních komunikací a chodníků. Radnice plánuje rekonstrukci bývalého Agrostroje na podbrdský památník, na niž bude žádat o dotaci z evropských fondů. „Jednáme v současné době se čtyřmi zájemci. Podnikatelské záměry mají všichni přibližně stejné. Vybírat budeme podle toho, jak se s kým dohodneme na platebních podmínkách,“ doplnil starosta Vondrášek s tím, že zveřejnění záměru firem by prozatím věci neprospělo.

 

Bývalá kasárna v Rožmitále

Kasárna o rozloze 72 hektarů leží od města půl kilometru. Uvnitř je 105 budov, z toho 90 procent jsou objekty technického charakteru, jako dílny, garáže, sklady, trafostanice, kotelna a učebny. Na pozemku je původní penzion z roku 1929, modernizovaná kuchyně, dvě ubytovny pro důstojníky, štáby a budovy pro ubytování mužstva. Podle územního plánu se může areál využít pro lehkou ekologickou výrobu. Vojáci opustili Rožmitál v květnu 2004. Město získalo bývalou raketovou základnu bezúplatným převodem v září 2005. Skutečným vlastníkem se stalo po zápisu majetku do katastru nemovitostí v únoru 2006.