Nový skatepark je už připravený pro otestování a ježdění. „Celý areál je přístupný veřejnosti, stejně tak i samotný skatepark, který je určený především pro využití naší mládeží,“ uvedl radní města Aleš Haluska s tím, že se zde nachází rampa a různé můstky a skokánky pro využití jak na kole, tak kolečkových bruslí a hlavně pro skateboard. „Myslelo se i na odpočinkovou zónu a tak zde byly umístěné i lavičky, které můžou využít příkladně rodiče na dohled svých ratolestí,“ dodal.

Stavba skateparku začala takzvaně přímo na zelené louce v katastru starého Rožmitálu u multifunkčního hřiště v blízkosti sportovního areálu házenkářského hřiště. Trvala zhruba dva měsíce. Začalo se betonovou deskou, která musela správně vyzrát, než dodavatelská firma začala se samotnou montáží skateparku, a tak se dokončení stavby odehrálo až ke konci prosince.

Výstavba nového skateparku byla zcela hrazena z vlastního rozpočtu města Rožmitál a cena za zhotovení skateparku se pohybuje zhruba okolo 1,6 milionu korun.

V celém areálu bylo vybudováno nové házenkářské hřiště, víceúčelové hřiště, dětské hřiště s novými cvičícími stroji a tak město počítá i v budoucnu tento areál nadále modernizovat, samozřejmě bude záležet na možnosti financí. 

Kousek od skateparku v aleji Johanky z Rožmiálu byl navíc na podzim vybudován zcela nový asfaltový povrch v délce zhruba jednoho kilometru. „Motorovým vozidlům je tam vjezd zakázán, povrch je dnes využitelný příkladně na inline bruslení, ale i k odpočinku na hezkou procházku v přírodě, kterou lze prodloužit po nově vybudované cyklostezce až do obce Věšín,“ doplnil Aleš Haluska. Rovněž poznamenal, že jako radní vidí velký potenciál v takovýchto projektech pro mládež.