Příbramský deník udělal stručnou inventuru toho, co se v Rožmitálu za poslední čtyři roky povedlo a co naopak čeká nové zastupitele, kteří vzejdou z komunálních voleb, které se konají za necelý měsíc.

Většina peněz zde směřuje zejména do školství, sportu, zdravotnictví a sociálních služeb, zlepšení životního prostředí, ale i do oblasti kultury a cestovního ruchu. Městu se podařilo navázat na předchozí rekonstrukce Základní školy J.J. Ryby, školní jídelny a Základní školy speciální rekonstrukcí a přístavbou mateřské školy. Celkovou rekonstrukcí prošla i Základní umělecká škola J. J. Ryby. Všechny školy mají venkovní učebny. U škol jsou sportoviště a prostory s hracími prvky. Nově vznikly dva velké a dva malé areály zdraví, víceúčelové hřiště ve Voltuši a několik dětských hřišť.

Rekonstrukcí a modernizací na bezbariérové prošlo městské zdravotnické zařízení. Vzniklo tu nové odběrové místo vzorků krve, zajištěn je zde provoz stomatologické ordinace. Město má nyní 50 bytů charakteru domů s pečovatelskou službou a charakteru chráněného bydlení.

Co se kultury týká, mezi nejúspěšnější se řadí vybudování dnes hojně navštěvovaného Podbrdského muzea včetně dětského hřiště.

Velkým plusem pro město je dokončení kanalizace, dokončené rekonstrukce důležitých místních komunikací 
a nový přivaděč pitné vody. Všechny zmíněné investice se uskutečnily za významné podpory fondů EU.

A o co se budou muset postarat noví zastupitelé, z nichž se většina objevila i na letošních kandidátních listinách? Schválená je dotace na další úsek místních komunikací 
v centru města, je potřeba nadále modernizovat a propojovat vodovodní síť, vytvořit podmínky pro odkanalizování osad. Další dotace budou směřovat na výstavbu kompostárny a strojového vybavení pro zpracování bioodpadu, na zateplení veřejných budov.

Pokračovat bude snaha 
o modernizaci a rekonstrukci všech sportovišť, zejména házenkářského hřiště a bývalého hokejového hřiště. Mezi plány patří energetické modernizace budov, příprava nových parcel v lokalitě Obur a podpora všech kulturních a sportovních aktivit ve městě.

Existují skutečnosti, se kterými nelze hnout, i kdyby se rožmitálští zastupitelé „rozkrájeli". Ostudou města je už totiž řadu let chátrající zámek. Vloni se zřítila sousední budova a na spadnutí je i střecha pivovaru. Starosta Josef Vondrášek se několik let marně snaží zkontaktovat majitele, aby se s ním domluvil, co hodlá se zámkem dělat.

Kdo v Rožmitálu čtyři roky vládl:

Starosta: Josef Vondrášek (KSČM)
Místostarosta: Pavel Bártl (ČSSD)
Zastupitelé: Josef Hořejší (KDU-ČSL), Josef Hrdina (ODS), František Čejka (ODS), Hubert Hoyer (ODS), Miroslav Mařík (ODS), Květa Jeníčková (KSČM), Václav Braun (KSČM), Dalibor Jaglarz (KSČM), Jaroslav Zíval (KSČM), Jana Brdová (KSČM), Miloslav Maroušek (NK), Jiří Ryjáček (NK), Pavel Bártl (ČSSD), Jaroslav Zajíček (ČSSD), Antonín Šámal 
a Lukáš Tůma (oba za Mladí pro perspektivní Rožmitálsko)