Prostě typický listopadový den. Někdo by řekl, že až moc studený, ale to je právě ideální počasí na výlov. Ryby se totiž při vyšších teplotách mohou v lovišti dusit a pro rybáře, tedy spíše pro ryby, není teplo v době výlovů zrovna vítané. Možná ty hloučky lidí, co z hráze přihlížejí na náročnou práci lidí tam dole v lovišti, by uvítaly větší teplo, zrovna tak já, protože při focení výlovu mě zebou prsty a sotva nápadný větřík krade poslední teplo zpod kabátu.

Výlov menšího z padrťských rybníků začal v úterý brzy ráno a trval celý den. V kádích kromě kaprů, amurů a dalších bílých ryb, skončily i pěkné štiky.
Na padrťských rybnících hospodaří hořovická divize Vojenských lesů a statků ČR. Podnik celostátně spravuje na svých pozemcích přibližně 446 hektarů vodních ploch. Chov ryb je zaměřen především na kapra, doplňkem jsou býložravé ryby a lín. Malou část tržní produkce tvoří dravé ryby a pstruh duhový.

Divize Hořovice provozuje od roku 2004 sádky v Mirošově, kde můžete zakoupit i padrťského kapra. Sádky jsou především využívány sezonně pro sádkování ryb z každoročního výlovu jednoho z podnikových hlavních rybníků (střídavě Hořejší nebo Dolejší padrťský rybník). Před Vánocemi pak VLS prodávají ryby drobným odběratelům ale i jednotlivcům přímo ze sádek. Oba padrťské rybníky prošly vloni a předloni odbahněním loviště.
A proč se tyto vodní nádrže loví jednou za dva roky? Na to nám už kdysi odpovídal ekonom hořovické divize Martin Chytrý: „Rybníky se nacházejí na brdské náhorní plošině v nadmořské výšce zhruba 620 metrů nad mořem a v těchto přírodních podmínkách je výhodný dvouletý cyklus rybářského hospodaření. To znamená, že výlov je střídavě prováděn na obou rybnících."

A jak hodnotí podnik letošní úlovek: "V letošním roce bylo vyloveno 450 q tržní ryby. Tržní ryba je zdravá o průměrné váze 1,8 kg. Sortiment chovaných ryb je poměrně široký. Hlavní rybou zůstává kapr obecný. V posledních letech se nám daří zvyšovat podíl dravé ryby jako je candát, štika, okoun. Jako doplňková ryba je chován amur, cejn a maréna. S výlovem jsou Vojenské lesy a statky ČR, s.p. spokojeny, výlov odpovídá předpokladům. Padrťského kapra je možno koupit každý pátek od 13 do 16 hodin na sádkách v Mirošově. Bližší informace o předvánočním prodeji jsou k dispozici na www.vls.cz. Padrťský kapr, který není prodán na vlastních sádkách, je dodáván velkoobchodníkům k dalšímu prodeji, popř. k exportu. Oblast Padrťských rybníků byla prohlášena za území NATURA 2000. Po mnohých jednáních došlo ke snížení obsádky rybníků na současnou úroveň, která byla charakterizována jako optimální ve vztahu k životnímu prostředí."