Aktuálně se jedná o úsekové měření v části ulice Pražská od autobusové zastávky u Bobcatu po křížení s ulicí Nad Prachandou.

„Nyní je vypsané výběrové řízení na firmu, která bude zajišťovat dodávku, instalaci a zprovoznění kamerového systému včetně příslušenství pro měření úsekové rychlosti," informoval starosta Dobříše Stanislav Vacek. Lhůta pro podávání nabídek končí právě dnes.

Do konce listopadu by mělo být úsekové měření spuštěno. Na jaře letošního roku radnice prováděla kontrolní měření rychlosti ve zmíněném úseku a měřila počet projíždějících aut. Výsledky hovoří za vše. Denně zde v průměru projede kolem 5000 aut v obou směrech. Povolená rychlost je tady 50 kilometrů v hodině. Víc než polovina řidičů povolený rychlostní limit překračuje, 200 vozidel denně směrem od Prahy zde projede „šedesátkou, více jak 30 aut překročí „sedmdesátku". Některá z měřených vozidel zde projížděla i rychlostí nad 90 kilometrů v hodině.

„V případech, kde bude přestupek spolehlivě zjištěn, nepůjde přestupek za řidičem, ale za majitelem auta. Toho vyzve odbor dopravy k zaplacení pokuty. Řidič za takový přestupek nepřijde o body, ale zaplatí peněžitou pokutu," upozorňuje starosta Vacek.

Cílem instalace úsekového měření je zklidnění dopravy a hlavně zajištění větší bezpečnosti v tomto úseku.
Další úsekové měření je do budoucna připravováno i v ulici Plk. B. Petroviče, kde teď na budoucí instalaci kamer upozorňují dráty čnějící ze země na dvou místech. „Možná budou následovat další lokality, byl tu požadavek od lidí na ulici Rukavičkářskou, Rosovickou, vlastně všechny příjezdy a odjezdy z města," dodává starosta Vacek.