Úřednice na oddělení občanských průkazů v Příbrami naproti sokolovně budou za okénkem v pátek večer i v sobotu dopoledne vydávat občanské průkazy s platností na jeden měsíc.

Jak zažádat o „rychlý" doklad? „K žádosti je potřeba přiložit dvě současné fotografie a neplatný občanský průkaz. V případě ztráty, odcizení nebo poškození občanského průkazu předloží dvě současné fotografie, rodný list. Při ztrátě, odcizení nebo poškození občanského průkazu činí správní poplatek 100 korun," informuje Marcela Vívodová z oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů v Příbrami.

Požádat o vydání občanského průkazu lze v pátek nejpozději do 21.30 hodin a v sobotu do 13.30 hodin.

„Pokud má žadatel neplatný občanský průkaz nebo jej vůbec nevlastní (v případě ztráty, odcizení), může volit na platný cestovní pas," připomíná úřednice.