Stavba chodníku je technicky možná, ale nejsou peníze

Bohutín – Dokončení opravy základní školy a pokračování v dalších rekonstrukcích. Tak je na tom, podobně jako ostatní obce, Bohutín.

Co se dlouho nedaří, je výstavba chodníku, který je z hlediska bezpečnější chůze podél velmi frekventované silnice z pohledu mnoha místních dost důležitý.
O investicích a plánovaných rekonstrukcích v tomto roce jsme si povídali se starostou Bohutína Ladislavem Turkem.

„Všechny loňské investiční plány se nám podařilo splnit. Jediný projekt staršího charakteru je výstavba nového chodníku podél silnice I/18, byť obec již v minulých letech třikrát žádala, dotace 
nebyly schváleny. Přesto byla již opětovně podána žádost na rok 2014 ohledně výstavby chodníku na krajský úřad Středočeského kraje."

Rozpočet budou bohutínští zastupitelé schvalovat v tomto měsíci. Každoročně obec hospodaří s přibližně 15 miliony korun.

A za co chce Bohutín letos utrácet? „Jsou podané žádosti o příspěvek na opravu válečného hrobu u základní školy, dále na nákup nového vozidla v rámci zařazení Sboru dobrovolných hasičů Bohutín v jednotce požární ochrany III, na výstavbu I. etapy chodníku, na výstavbu nové čističky odpadních vod v stávající lokalitě Vysoká Pec a probíhají dokončovací práce na podání žádosti o finanční spoluúčast na opravu vodovodního potrubí v jednotlivých částí obce.

„Upřímně řečeno nepředpokládáme, že bychom uspěli stoprocentně v podaných žádostech. Přesto doufám, že z vlastních prostředků obce dokončíme modernizaci budovy mateřské školky ve Vysoké Peci a budovy školní jídelny v západní části Bohutína. Pokud se vše podaří, bude dokončená modernizace všech obecních budov, vyjma budovy původního obecního úřadu, který je v tuto chvíli zcela nevyužitý a nepotřebný," dodává starosta Ladislav Turek s poděkováním všem, kteří pracují na rozvoji, organizaci a reprezentaci obce.

Bohutínští hasiči udržují masopust už 93 let

Bohutínský masopust. 

V Bohutíně se v minulém týdnu opět po roce sešly masky, aby prošly tradičním průvodem na náves, kde předvedly několik pestrých scének. Příbramáci mohou bohutínské maškary vidět také v Pražské ulici a u radnice, kde každý rok vyzvou k tanci i úředníky. Stejně tak navštěvují i areál Hornického muzea v Příbrami a následně i skanzen ve Vysokém Chlumci. Bohutínský masopust má letitou tradici, trvá od roku 1921. Už 58 let akci slovem provází „Kecal" Jaroslav Kubík, principál maškar. Před sebou tlačí vozík s dvanáct let starou aparaturou, ze které na plné pecky hraje hudba, a do toho Jaroslav Kubík v růžových kalhotách pořádně nahlas komentuje celou akci. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně vyrobený vozembouch, který svým nezaměnitelným zvukem dokresluje masopustní atmosféru.

Paní Alžběta Soukupová loni oslavila 100. narozeniny

Naděžda Soukupová slaví s rodinou 100. narozeniny.

Bohutín – Dožít se sta let není tak časté, přesto čas od času i na Příbramsku někteří lidé, většinou ženy, dojdou do tohoto významného věku s vitalitou a úsměvem na tváři.

Významné životní jubileum loni v listopadu oslavila paní Alžběta Soukupová (na snímku s dcerou, vnučkou, pravnučkou a prapravnučkou).

Ojedinělou a vzácnou „stovku" paní Alžběta oslavila nejen v kruhu rodiny, ale také se sousedy, zástupci obce a dalších úřadů. A to ještě není všechno. Radost nad životním jubileem vyjádřil v dopisu i ministr práce a sociálních věcí František Koníček.

Tradice hornictví připomíná a udržuje Spolek Řimbaba

Vyhlídková věž na Řimbabě.

Loni v červenci byla pro veřejnost slavnostně otevřená vyhlídková věž na dole Řimbaba. Rozhlednu spravuje občanské sdružení Spolek Řimbaba v Bohutíně. To je sdružení rodáků a příznivců regionu Bohutínska, horníků a hutníků z celé republiky. Spolek postupně buduje malé muzeum věnované nejen montanistice, ale propagaci lokální historie jako celku.

Bohutín připomíná hornictví Bohutín je stará hornická obec, která se skládá ze čtyř částí – Bohutína, Havírny, Tisové a Vysoké Pece. První písemná zmínka o Bohutínu byla nalezena v rejstříku o berni a v urbáři arcibiskupských statků z roku 1379. Bylo zde celkem 15 lánů a 4 a půl jitra orné půdy, louky a ve vsi byl mlýn o dvou kolech. Bohutín byl tedy tehdy již značně rozsáhlou vsí. Tisová je starší – první zmínka o ní je z roku 1298 v zápisech faráře příbramského a kanovníka pražského Vojsly. Havírna a Vysoká Pec jsou původu „mladého". Vysoká Pec je spojena s rozvíjejícím se příbramským železářstvím, Havírna zase s ruchem, který začal v kraji s rozvojem těžby stříbra v pohoří „Tisovském".

Hornické tradice Bohutína připomíná i znak obce udělený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR obci dne 12. 7. 1999.

Připomíná však nejen hornictví (zkřížená kladívka v černém poli), ale i příslušnost obce k arcibiskupství pražskému (žlutý pruh ve středu znaku). Tři zelené vrchy, to jsou tři nejvyšší místa v Brdech v jejichž jihozápadním podhůří Bohutín leží – Praha, Tok, Koruna. A stříbrná barva na spodní části znaku – to je říčka Litavka protékající celou obcí. (webové stránky obce)