Stará úpravna vody už nestačí zásobovat Malou Hraštici

close Starostka Malé Hraštice Helena Wiedermannová. zoom_in

Pokud projíždíte Malou Hrašticí a nepřijde vám, že se blíží Velikonoce, vyzdobená náves vás na to jistě upozorní. Hraštické „náměstí" je už roky svou výzdobou typické.

Na radnici se setkáváme se starostkou Helenou Wiedermannovou, která vede obec druhým rokem. „Tehdy jsem nastoupila za bývalého pana starostu, který musel skončit kvůli zdravotním potížím," vysvětluje počet roků ve funkci starostka.

Ve svých pětatřiceti letech musí zvládnout rodinu a držet se v rozjetém vlaku komunálních povinností. Jako třeba pokračovat ve snaze o rekonstrukci úpravny vody, která je pětadvacet let stará a nestíhá upravovat vodu pro necelou tisícovku obyvatel.

Starostování je podle Heleny Wiedermannové někdy honička, ale zvládnout se to dá. „Jak kdy. Máme téměř připravené výběrové řízení právě na úpravnu vody, tak je to úřadování trochu klidnější," usmívá se starostka.

Nejaktuálnějším problémem je nevyhovující železniční přejezd ve směru na Novou Ves pod Pleší, přes který odmítají jezdit popeláři.

„Vymýšlíme způsob, jak se postarat o odvoz komunálního odpadu. Popelářská firma nepřejede přes přejezd, že prý je malý. S Českými drahami řešíme, že by přejezd upravily, ale to je běh na dlouhou trať. Snazší bude dát před přejezd kontejner, aby firma odpad odvážela alespoň odtamtud," přemýšlí starostka.

O kulturní život v Malé Hraštici se starají hasiči, sportovci, svaz žen, občanské sdružení Souhra, které pořádá hodně akcí pro děti.

Chceme, aby si lidi tu sváteční atmosféru užili co nejdéle, říká Stáňa Kortánová

close Rodačka Malé Hraštice, podnikatelka Stanislava Kortánová před svou cukrárnou na návsi. zoom_in

Když se řekne dětství, každý si vybaví nějaké místo, kde rád trávil čas. Pro Stanislavu Kortánovou je takovým místem kaplička na návsi Malé Hraštice.

Pro někoho záležitost zcela bezvýznamná, pro Stanislavu však velmi důležitá. Ve svých jednašedesáti letech se rozhodla, že ji nechá opravit na vlastní náklady. To bylo v roce 2010, kdy ještě starostoval Petr Hadraba.

Stanislava Kortánová dala do opravy původní zvon a nechala instalovat elektronické pravidelné vyzvánění. Proč?

„Trávila jsem tady celé dětství. Také je to asi tím, že jsme kdysi měli pohřební službu, tak mám určitý vztah k památkám. Myslím si, že i pro tu ves je to takové bohatství. Kaplička je místem, kde se všichni scházíme," vysvětluje své rozhodnutí Stanislava Kortánová.

Na návsi už mnoho let provozuje cukrárnu a pekárnu, kam se sjíždějí zákazníci z širokého okolí. Výzdobu návsi má „na svědomí" právě ona spolu se zaměstnanci.

„Všechno si děláme sami, mohli bychom si pomalu otevřít výtvarnou dílnu," směje se rodačka. Na otázku, proč zdobí náves s velkým předstihem, odpovídá: „Chceme, aby si lidi tu sváteční atmosféru užili co nejdéle."

O pátcích najdete v knihovně Hanu Proňovou

close Knihovnice v Malé Hraštici Hana Proňová. zoom_in

KNIHOVNICE Hana Proňová je v místní knihovně v pátek od 15 do 17 hodin, někdy déle, jak je potřeba.

„Když potřebuje knížku mateřská škola nebo někdo jiný, stačí se domluvit, zajdu sem i v jiný všední den," říká knihovnice, rodačka, která dříve pracovala jako účetní a personalistka v Elku Nový Knín. Už téměř devět let je prý v penzi a za práci knihovnice je ráda. Zase taková nuda, jak se může zdát, to není.

„Dělám katalogizaci knih do počítače, takže je toho docela dost. Chodí sem maminy s dětmi, o knížky je docela zájem, což jsem si před nástupem nemyslela," těší zájem čtenářů knihovnici.

Hraštická knihovna pečuje o osm knižních souborů, 400 úplně nových knížek. Když někdo potřebuje něco sehnat, tak se snažím. Někdy se spojím s knihovnou v Novém Kníně a dokonce se mi stalo, že i z příbramské knihovny mi přivezli věci, které nejsou k mání," dodává Hana Proňová, sama prý vášnivá čtenářka. Někdy přečte i dvě knihy týdně.

Co o historii Malé Hraštice píší místní dobrovolní hasiči

close Malí hasiči z SDH Malá Hraštice po hraštickém derby v požárním útoku dětí. Akce se konala loni v září, a je to takový „srandamač“ mezi dětmi z SDH Malá Hraštice a dětmi SDH Velká Hraštice. zoom_in

Malá Hraštice byla od svého vzniku téměř zemědělskou oblastí. Téměř v každém stavení bylo menší či větší hospodářství, políčka kamenitá, na živobytí se velmi těžko vydělávalo. Obec v té době ještě nebyla elektrifikována. Používalo se svíček, petrolejových lamp, ale také loučí na osvětlení při večerní práci. Proto tu bylo velké nebezpečí požárů. I když stavení byla většinou kamenná, krytina střech byla z došků.
Protože požáry byly velmi časté, i když rozsahem menší než v roce 1891, začali občané uvažovat o organizované obraně proti požárům. V okolních obcích byly už v té době založeny hasičské sbory. Začalo se tedy uvažovat o založení sboru i u nás. Sbor dobrovolných hasičů v Malé Hraštici byl založen 5. srpna 1906 na ustanovující schůzi v hostinci U Hemrů (dnes U Nádraží). Ze záznamů, které se nám dochovaly, můžeme zjistit, že zakládajících členů bylo 28, z toho 18 členů činných a 10 přispívajících.

Prvním starostou byl zvolen Josef Kadlec. Prvním velitelem Jan Dědina, který, jak se dovídáme ze záznamů, padl v 1. světové válce dne 6. února v Uhrách. Nezachovaly se nám zápisy ze schůzí, takže nemáme ucelený přehled o činnosti sboru dobrovolných hasičů v Malé Hraštici. Víme však, že první ruční pístovou stříkačku sbor vlastnil již v roce 1907, a ještě tentýž rok, 17. července 1907, zasahoval u požáru domku v Malé Hraštici.

Sbor byl začleněn do hasičské župy Proud. Tato župa zahrnovala celé území okolo Nového Knína. Členové sboru se zúčastňovali hasičských sjezdů, cvičení, vyjížděli k požárům i do sousedních obcí. Byli též nositeli kultury v naší obci. Pořádali hasičské plesy, taneční zábavy, hráli ochotnické divadlo. V Malé Hraštici se konal první župní sjezd 20.července 1909.

Za sto let trvání sboru vlastnili hasiči celkem 5 stříkaček. O první pístové stříkačce byla již zmínka. Sloužila sboru až do roku 1924. V tomto roce si sbor kupuje od firmy Smékal motorovou stříkačku za 24 000 Kčs. Pístovou stříkačku prodává hasičskému sboru do Velké Hraštice za 8 000 Kčs. Tento stroj velkohraštičtí opatrují dodnes tak, že je možné s ním ještě nadále stříkat. (Zdroj: webové stránky SDH Malá Hraštice)