Je začátek října a moc se na výměně zastávek nepracuje, jak vypozoroval Vladimír Srnka z Příbrami. „V Žežické a Politických vězňů se nic nedělá. V ulicích Šachetní a Slunná se vyhloubily základy. Zajímavé pracovní tempo je ve Slunné. Jeden den zde pracoval minibagr. Když dělal druhý základ, byl narychlo odvolán. O tom svědčí materiál ležící ve výkopu. Druhý výkop někdo udělal lopatou a začal pracovat na třetím. Ani ten nedodělal a odešel. To bylo 25. září,“ píše Vladimír Srnka.