V sobotu 17. září se ukuteční další ročník, při kterém se návštěvníci mohou těšit opět na pestrý a zajímavý program, ale zároveň se moho podílet na charitativní akci.

Ta je zaměřena na varhany pro Svatou Horu. Spočívá v tom, že v 18 hodin se na svatohorském náměstí sejde co nejvíce lidí s mobilním telefonem v ruce, kteří odešlou společně více než 200 DMS na podporu stavby varhan na Svaté Hoře.

„Lidé ve středověku a baroku pomohli Svatou Horu vystavět, na nás je nyní i pomocí moderních komunikačních technologií krásu tohoto místa nejen udržet, ale i nadále rozvíjet,“ dodal redemptorista David Horáček.

„Cesta, jak podpořit stavbu velkých varhan pro Svatou Horu, už nemůže být jednodušší. Stačí odeslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS SVATAHORA na číslo 87 777. Cena DMS je 30 korun, na stavbu varhan pro Svatou Horu přispějete 27 korun,“ říká koordinátorka projektu Miloslava Šmolíková.

Celá akce bude podle Šmolíkové o to zajímavější, že lidé budou ve středověkých kostýmech a s mobilním telefonem v ruce. Stavba varhan na Svaté Hoře patří určitě k jedinečným projektům v České republice. Už také proto, že budou přes osm metrů vysoké a složené z 2000 cínových píšťal.

„Varhany, které vyrábím, budou opravdovým skvostem v bazilice na Svaté Hoře a jako do každých varhan, tak obzvláště do těch svatohorských, dávám i kus svého života,“ vypráví stavitel varhan Vladimír Šlajch.

Celkové náklady na velké varhany pro kůr svatohorské baziliky jsou zhruba 15 milionů korun. Koncem června byla shromážděna přibližně jedna čtvrtina potřebných financí.

Příspěvek na stavbu varhan však není jediným cílem šalmaje. Peníze ze vstupu organizátoři rozdělí na tři stejné díly, které později poputují do Dětské odborné léčebny v Bukovanech, obecně prospěšné společnosti Alka a třetí díl zůstane Svaté Hoře.

Svatohorská šalmaj, což je pro mnohé slavnost hudby, tance, divadla a lidových řemesel, začne na nádvoří Svaté Hory v 10 hodin. Ovšem kostýmovaný průvod vyrazí z náměstí Arnošta z Pardubic v Příbrami už v 9.15 hodin.

Na Příbramské svatohorské šalmaji letos vystoupí:

- pořádající skupina Ginevra
- Jauvajs
- Coiscéim s irskými tanci
- Strašlivá podívaná
- Equites s historickým šermem
- tanečnice z Arabika Dua
- Hradní duo
- Lakomá Barka
- Irish Rose ze Slovenska
- šermíři Bohemica sanguis
- divadlo Krapet
- divadlo Kapsu
- divadlo Kvelb