Na nádvoří Svaté Hory se uskuteční vsobotu 22. září od 10 do 22 hodin a základní vstupné činí pouhých třicet korun. Více vrozhovoru shlavním organizátorem Václavem Plecitým.

Co vás vedlo k nápadu uspořádat tuto slavnost?

„Myšlenka uspořádat vPříbrami akci typu Příbramská svatohorská šalmaj není zcela nová. Nápad jsem měl již před několika lety, ale teprve nyní se jej podařilo spomocí grantů od Středočeského kraje a Města Příbram a samozřejmě díky vstřícnosti pátera Stanislava Přibyla ze Svaté Hory uskutečnit. Za tuto podporu jsem velice rád, protože mi akce podobného ražení vnašem městě chyběla.“

Jaké je její zaměření?

„SGinevrou se dost často pohybujeme na různých městských slavnostech, které mají za úkol nejen pobavit přítomné, ale svým způsobem i seznamovat návštěvníky shistorickými událostmi ve městě, se způsobem života našich předků a možná i tak trochu působit na diváky vduchu zdravého patriotismu.“

Komu je slavnost určena?

„Je určena všem věkovým kategoriím, na své si přijdou nejen děti, ale i dospělí. Myslím, že třeba ukázky řemesel přilákají děti i rodiče, stejně tak vystoupení divadel, šermířů, historického tance a vneposlední řadě hudby dobové i soudobé na historická témata. Jsem rád, že právě tady můžeme sGinevrou oslavit deset let našeho trvání. Ktomu jsme si pozvali i hosty, kteří snámi večer vystoupí.“

Podle jakých kritérií jste vybírali účinkující?

„Chtěli jsme kvalitu, zastoupení profesionálních i regionálních sdružení, různorodost vystupujících, a to vše sohledem na omezenou výši financí. Výsledkem jsou vystoupení nadšenců, kteří přijedou zcela zdarma, někteří vystoupí za cestovné nebo honorář úměrný knově se rodící akci. Za to jim patří můj dík.“

Kde přesně budou vystupovat účinkující a kde budou diváci?

„Akce se koná na nádvoří Svaté Hory, kde bude velké zastřešené pódium pro vystoupení hudebníků, navazovat bude další plocha před pódiem pokrytá kobercem, kde se odehrají divadelní a taneční vystoupení. Pro diváky jsou připraveny lavičky a židle. Máme přislíbený i velkometrážní stan, kde bude zároveň občerstvení.“

Nechci nic přivolávat, ale máte připravenou mokrou variantu?

„Využil jsem samozřejmě všech místních zaříkávačů kzajištění krásného a slunečného počasí, protože tato akce se nemůže nikam přesouvat. Pokud by měl přijít stálý déšť, byla by to velká škoda, protože přípravy si samozřejmě vyžádaly mnoho úsilí. Proto doufám, že i nepřízeň počasí návštěvníky moc neodradí, vezmou si pláštěnky, deštníky a přijdou nás podpořit.“

S čím vystoupí příbramské divadlo?

„Jeho vystoupení je vzhledem knáročnosti přípravy kulis zařazeno na začátek, hned po zahájení slavnosti, tedy chvilku po desáté hodině. Děti i dospělí se mohou těšit na pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký.“

Proč jste stanovili tak nízké vstupné?

„Naším cílem je umožnit nízkým vstupným návštěvu co nejširší veřejnosti. Výtěžek ze vstupného půjde rovným dílem na podporu Dětské odborné léčebny vBukovanech a podporu obnovy svatohorských varhan. A tak všichni, kteří přijdou a zaplatí nízké vstupné, navíc přispějí dobré věci.“

Musí lidé na Svatou Horu pěšky?

„Od Hypernovy pojede zdarma svozová linka soznačením Příbramská svatohorská šalmaj po trase Hypernova – Žežická - náměstí Březové Hory – Mariánská - 2.poliklinika a dále jako linka číslo 2. Jezdit bude od 8 do 10 hodin a zpět od 21 do 23 hodin.“