Podrobně byly pro toto číslo zmapovány také všechny pivovary bývalého vysokochlumeckého panství. Březnicko je tentokrát zastoupeno líčením barokního výtvarného díla Johanna Hoffmanna. Dva články připomínají výročí zaražení dolů Vojtěch a Anna na Březových Horách. V další stati je načrtnuta možnost výzkumu drobných památek - křížků a kapliček - v Brdech. Dějiny 20. století jsou zastoupeny líčením osudu Karla Mareše, prvního československého velitele 311. (Czech.) Bomb. Sq. RAF.

Poměrně nedávno se naše veřejnoprávní televize zabývala destrukcí sochy Klementa Gottwalda v roce 1976. Všechny události s tím spojené popisuje další článek, který maximálně využívá a cituje dobové historické prameny a snaží se z nich sestavit obraz co možná nejobjektivnější. Pro příznivce sportu jsou připraveny vzpomínky na 75 let hokeje v Sedlčanech a Třídenní putování Sedlčanskem.

Sborník je možno zakoupit například v Příbrami ve Státním okresním archivu, v Hornickém muzeu, v Knihovně Jana Drdy a v knihkupectví Mária Olšanská nebo v Městském muzeu Sedlčany.