Datové schránky mají přinést oběma stranám, jak úředníkům, tak i žadatelům především usnadnění a zrychlení vzájemné komunikace.

„Datové schránky spíše vítám. Ušetří mi to spoustu běhání a rozčilování s vyplňováním papírů na úřadech všude možně. Akorát se trochu obávám toho, že automaticky budou úředníci považovat zprávu za doručenou po několika dnech nehledě na to, jestli jsem si ji přečetl nebo ne. To vidím jako velký problém,“ řekl Václav Pecina z Příbrami.

Zprávy jsou z pohledu úřadů považovány za doručené buď v momentě přihlášení uživatele do schránky, nebo po uplynutí deseti dnů, a to i kdyby ji adresát vůbec nečetl.

Systém datových schránek umožňuje už nyní ve zkušebním provozu přenést časově náročnou komunikaci s úřady do elektronické podoby. Ať už velké podniky, jednotliví živnostníci, nebo i soukromé osoby si mohou funkčnost datových schránek vyzkoušet a naučit se pracovat ve webovém rozhraní, aby je později nic nepřekvapilo. Většina úřadů ale ještě datové schránky nepoužívá, jejich spuštění teprve chystají.

„Příbramský městský úřad datovou schránku v provozu ještě nemá, k jejímu spuštění dojde v průběhu října,“ uvedl mluvčí příbramské radnice Jiří Kubík.

Stejně tak i Městský úřad Dobříš aktivuje vlastní datovou schránku zhruba v polovině října. „Upozorňujeme, že dokumenty adresované městu Dobříš a Městskému úřadu Dobříš prostřednictvím datové schránky budou přijímány ve formátu pdf. Přesný termín spuštění systému bude zveřejněn na úřední desce a na webových stránkách města,“ vysvětlila Iva Pinkavová z dobříšské radnice.

Zavedení datových stránek u orgánů veřejné moci je totiž podle tajemnice dobříšské radnice Bohumily Budkové složitější než je tomu u právnických osob. Je například potřeba zapojit spisovnu a připravit systém na oboustrannou konverzi dokumentů. Důležitou součástí je také školení úředníků, v případě Příbrami i například starostů menších obcí, pro které městský úřad vykonává státní správu jako úřad s rozšířenou působností.

Okresní hospodářská komora v Příbrami aktivně pomáhá zájemcům a uspořádala během léta už několik seminářů na téma zavádění datových schránek. Zatím se setkání zúčastnilo na 150 firem, další seminář je naplánovaný ještě na 27. října v sále Domova mládeže v Jiráskových sadech v Příbrami.

„O informace byl obrovský zájem. Problematiku datových schránek našim firmám ochotně na semináři odprezentovali zástupci České pošty. Tomu, kdo se na setkání z nějakého důvodu nemohl dostat, můžeme poskytnout bezplatně aktuální prezentace z těchto akcí,“ řekla Irena Karpíšková, ředitelka Okresní hospodářské komory Příbram.