Rozhodný okamžik pro sčítání je půlnoc z pátku na sobotu, to znamená z 25. na 26. března. Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik.

Jen pro příklad - pokud se miminko narodilo po půlnoci, tak ještě nebylo v rozhodný okamžik na světě a do sčítání se nepočítá. Pokud se ale narodilo hodinu před půlnocí, tak bylo v rozhodný okamžik mezi námi a je třeba tuto radostnou novinu do sčítání uvést a dopředu s touto eventualitou raději počítat.

V sobotu 26. března je možné začít odevzdávat vyplněné sčítací formuláře. Existuje několik způsobů. Je možné poslat je přes internet, předat je sčítacímu komisaři na základě předchozí dohody, odeslat poštou v obálce nebo odevzdat na kterékoliv poště.

Ať už si lidé zvolí jakýkoli ze zmíněných způsobů odevzdání formulářů, podle zákona by je měli odevzdat do 14. dubna. Činnost call centra s bezplatnou linkou 800 87 97 02 skončí 20. dubna. Dále ale bude k dispozici pro informace o sčítání lidu číslo Českého statistického úřadu 274 057 777, které je v provozu v úředních dnech. Stále bude také fungovat informační email info@scitani.cz.