Každá domácnost najde, nebo už našla ve své schránce v době od 26. února do 6. března leták se základními informacemi o sčítání lidu, domů a bytů. Vedle toho bude i lístek s informacemi o kontaktních osobách a místech.

Formuláře jsou i pro podnájemníky

V době uvedené na letáku, nebo pokud si domluvíte individuálně jiný čas, se v termínu od 7. do 25. března dostaví do vašeho bytu sčítací komisař. Musí se prokázat občanským průkazem, průkazkou sčítacího komisaře a předá dotazníky pro všechny osoby v domácnosti včetně případného podnájemníka. Převzít formuláře pro ostatní členy domácnosti může jeden z jejích členů starší patnácti let. To znamená, že rodina nemusí být v daný moment pohromadě.

Vysvětlivky pro správné vyplnění archů budou v osmi jazycích, takže by neměli mít problémy ani cizinci.

Komisař předá jeden, dva nebo tři formuláře. Zelený sčítací list osoby je určen pro každého člověka v domácnosti. Žlutý bytový list dostane a vyplní domácnost jako jeden celek a oranžový sčítací list dostanou pouze majitelé nebo správci domů.

Elektronický formulář upozorní na nesmysly

Při předání formulářů se komisař zeptá, jakou formou budete chtít vyplněné listy odevzdat. Jsou tři možnosti. Novinkou je vyplnit formuláře na internetu a následně je odeslat jeho prostřednictvím. Tím se sníží náklady na sčítání a pro statistiky budou elektronická data výhodnější. Omezí se tak i chybovost.

„Na papír může kdokoli napsat cokoli – třeba že je mu 190 let. Elektronický formulář je chytrý a upozorní, že člověk použil údaj, který je extrémní. Formulář navíc odpovědi vyhodnocuje. Když člověk jako pohlaví uvede mužské, systém se ho už nezeptá, kolik porodil dětí,“ informoval místopředseda Českého statistického úřadu Stanislav Drápal.

Premiéra elektronického vyplňování přináší nové bezpečnostní prvky – každý bude mít pro Sčítání lidí, domů a bytů 2011 vygenerován PIN, jenž mu umožní vše přes internet vyplnit. V tomto případě už k vám komisař chodit nemusí. Další možnost je ta, že se u vás komisař pro vyplněné formuláře zastaví v období od 26. března do 14. dubna.

Formuláře je možné donést na poštu

Třetí možností je odevzdání vyplněných formulářů v obálce do P. O. Box ČSÚ na poště. Za odevzdání obálky nic neplatíte. Obálku a adresu nejbližší pošty vám předá rovněž komisař.

Sčítání podléhá každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik trvalý pobyt nebo povolený přechodný pobyt na území České republiky, to se týká pochopitelně i dětí, dále každá další fyzická osoba, která je na území České republiky v rozhodný okamžik přítomna a nemá zde trvalý nebo povolený přechodný pobyt. Sčítá se každý dům, i neobydlený, každý byt, i neobydlený.

Účast obyvatel na sčítání je dána zákonem. Porušení této povinnosti lze postihnout jako přestupek s pokutou do 10 tisíc korun.