Pavel Vodička je sportovec z Varnsdorfu, který se rozhodl vydat po svých až do Budapešti a po cestě šířit osvětu proti plýtvání potravinami. Proběhl také brdskými lesy a Deníku poskytl rozhovor.

V čem spočívá vaše aktivita proti plýtvání potravinami v rámci běhu?

V rámci běhu diskutuji s místními o problematice plýtvání potravinami, rozdávám informační osvětové letáky a brožury organizace Glopolis či Zachraň jídlo.

Co si myslíte, že je na plýtvání potravinami nejhorší?

V potravinách jsou vyhazovány nejen plodiny, ale také práce a další hodnoty. Přitom jedna miliarda lidí na světě hladoví. Nejvíce plýtvají domácnosti, které nestíhají potraviny spotřebovávat.

close Napříč Evropou běží jednatřicetiletý Pavel Vodička z Liberce. info Zdroj: archiv P.V. zoom_in

Jak by se tomu mohlo nejefektivněji předcházet?

Lidé by měli mít lepší přehled o stavu zásob jídla v domácnosti. Obchody by měly dodržovat určitá pravidla při nabízení zboží, zejména se vyvarovat nabídkám na velká rodinná balení, která spotřebitelé nutí nakupovat zbytečně mnoho potravin.

Co plánujete v našem regionu?

Na internátu ve škole v Březnici jsem dostal slevu na ubytování výměnou za možnost přednášky a besedy se studenty. Ač jsem na internát dorazil ve dvě ráno, byl jsem rád za možnost prezentace projektu tamním studentům, které to i celkem zajímalo.

Mohou ostatní lidé nějak pomoci vašemu projektu?

Uvítám jakékoliv aktivisty, lidi z místních akčních skupin, dobrovolníky, kteří mají zájem se na projektu podílet. Možná je osvětová činnost nebo například spolupráce na umístění veřejné komunitní lednice v místě jejich působnosti. Do takové lednice mohou lidé odložit jídlo, které nemohou spotřebovat a třeba jej jiní spoluobčané zužitkují.

Jaké výsledky byste chtěl, aby běh přinesl?

Byl bych rád, kdyby se problematika plýtvání potravinami dostala do povědomí lidí a chtěl bych ukázat možnosti, jak lze potraviny efektivně využít, namísto jejich vyhození.

MICHAELA SYNKOVÁ