Nedávno se dostavila na příbramskou radnici skupina romských obyvatel s tím, že by chtěli dluhy na nájmech splatit prací pro město. Radním se nápad zalíbil a společně teď hledají možná schůdná řešení. Pro inspiraci se zástupci města vydali společně s představiteli příbramské romské komunity do Lysé nad Labem za členy místního Sdružení romských občanů. Založení občanského sdružení v Příbrami by totiž bylo prý nejvhodnějším řešením pro začátek spolupráce. „Mohli by působit v různých komisích města, jako třeba v oblasti sportu a podobně. Měli by pak nárok žádat o státní granty,“ řekl starosta Příbrami Josef Řihák.

Příbramští Romové by chtěli založit občanské sdružení, které by svou činnost zaměřilo na zkvalitnění života příslušníků romské menšiny v Příbrami prostřednictvím různých projektů zaměřených na zvýšení zaměstnanosti, sociální poradenství, aktivity pro volný čas či na sportovní a kulturní vyžití. Finanční prostředky na realizaci jednotlivých nápadů mohou čerpat z grantů a dotačních řízení právě prostřednictvím instituce občanského sdružení.

Protože ale nikdo ze zainteresovaných nemá s podobnou věcí příliš zkušeností, vypravil se místostarosta Václav Černý s manažerem prevence kriminality Milanem Fárou a zástupci Romů do Lysé nad Labem, kde se setkali s Milanem Horvátem, zakladatelem tamního Sdružení romských občanů, které má už více než jedenáctiletou tradici.

„Za tuto dobu se sdružení z Lysé nad Labem podařilo zrealizovat řadu projektů. Jedná se například o získání nebytových prostor a jejich rekonstrukci, aby sloužily nejen jako kancelář sdružení, ale také jako místo pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, přestěhování romských rodin do lepších bytů, pravidelné pořádání romských kulturních festivalů, zajištění vzdělávacích aktivit pro mládež a dospělé, jako jsou počítačové kurzy a semináře, poskytování poradenských služeb nebo vybudování azylového domu pro muže,“ konstatoval místostarosta Příbrami Václav Černý.

Příbramským Romům se dostalo řady rad a doporučení, jakých chyb se při zakládání sdružení vyvarovat, jak co nejlépe zajistit jeho chod a jak získávat finanční prostředky na běžný chod i na různé dílčí projekty.
„Oceňuji vstřícnost příbramské radnice, která Romům aktivně pomáhá se založením sdružení v jejich městě, protože já sám jsem při zakládání naší organizace žádnou podobnou podporu neměl,“ vyjádřil se Milan Horvát, představitel Sdružení romských občanů Lysá nad Labem.

Problémy s romskou menšinou nejsou podle slov starosty v Příbrami nijak výrazné, proto radnice vytvořila pracovní skupinu, která se bude spoluprací s ní zabývat a hledat pro ně uplatnění nejen na trhu práce, ale i ve společenském životě města. Jejími členy jsou zástupci města i Romů samotných.

Podle Eduarda Růžičky, jenž je iniciátorem spolupráce, už zaregistroval zájem Romů o práci, kterou by jim mohlo zprostředkovat nově vzniklé občanské sdružení, slíbit jim ale ještě zatím nic nemůže.