Přesto, že město Příbram zrealizovalo v minulém roce spoustu projektů namířených proti kriminalitě, není současná bezpečnostní situace dobrá. Nejohroženějšími skupinami stále zůstávají ženy a děti.
Občanské sdružení Tilius společně s radnicí a městskou policií zorganizovali v rámci programu prevence kriminality kurz sebeobrany pro ženy, jehož úkolem je naučit ženy předcházet krizovým a nebezpečným situacím.
Teď se mohou naučit sebeobraně i školáci, a to žáci osmých a devátých tříd. Za tuhle šanci jsou rádi hlavně rodiče. „Jsem ráda, že mou dceru někdo poučí, jak se bránit. Vždycky jsem si přála, aby chodila na nějaký bojový sport, ale nechtěla. Myslím si, že by se to mělo týkat i menších dětí,“ řekla Alena Vomáčková z Příbrami.
Mezi nebezpečná místa podle Příbramáků patří například okolí autobusového nádraží, Junior klubu, kulturního domu či náměstí 17. listopadu. Vedle vandalismu a drobné pouliční kriminality vidí především mladí lidé největší problém právě v násilnostech a přepadávání.
„Děti, které se přednášek zúčastní, se například dozví, jak předcházet krizovým situacím a když už k nim dojde, jak nejlépe situaci vyřešit. A to jak teoreticky, tak i formou názorných ukázek,“ vysvětlil starosta Příbrami Josef Řihák.
V rámci projektu budou žáci a studenti od 14 do 20 let vyplňovat také anonymní dotazník, který zjišťuje, jak mladí tráví svůj volný čas, zda a případně jak často užívají návykové látky, jaké panují u nich doma rodinné poměry, zda se dopustili někdy v minulosti protiprávního jednání a podobně.
„Výsledky dotazníkového šetření budou známy po skončení projektu zhruba v červenci tohoto roku a budou zdrojem informací pro stanovení dalších priorit při práci s mládeží v rámci prevence sociálně –patologických jevů,“ uvedl mluvčí příbramské radnice Jiří Kubík s tím, že všichni účastníci přednášek dostanou brožurku Nevíš si rady? Tam najdou kontakty na instituce, které by mohly poskytnout pomoc při řešení konkrétního problému.