Opravy začnou v dubnu a skončí v říjnu, jak radnice avizovala? Nebo existuje jiný harmonogram?
Výběrové řízení pro rekonstrukci areálu nemocnice řídí město a já v tuto chvíli nemám podrobnější informace. Vím tolik, co ostatní – že byla radou města jmenována komise pro otevírání obálek, posuzování a hodnocení nabídek.

Dotknou se plánované stavební práce v areálu městské nemocnice pacientů?
Scénář máme připravený tak, aby do chodu nemocnice zasahovaly úpravy minimálně. Budou se provádět za plného provozu po etapách a nedojde k uzavření žádného oddělení. Maximálně vždy dvou konkrétních pokojů. Plánu operací by se chystaná akce dotknout neměla. Předpokládám, že před vlastní realizací budeme mít schůzky s dodavatelskou firmou i zástupci města, kde budeme koordinovat a připravovat postup tak, aby byl co nejšetrnější k pacientům.

Nemocnice v závěru loňského roku uspěla v hodnocení kvality a bezpečnosti, získala certifikát, který jí byl udělen Spojenou akreditační komisí. Jak konkrétně je o pacienty nyní lépe postaráno?
Získání akreditace se v péči o pacienty projevilo zcela jednoznačně. V nemocnici jsme provedli řadu drobných technických změn a vylepšení, která by měla sloužit k většímu komfortu a bezpečnosti pacientů. K omezení rizik spojených s léčbou výrazně přispívá i vylepšení vedení zdravotnické dokumentace a zavádění ošetřovatelských a akreditačních standardů do praxe.

Máte „kuchařku" například i na podávání léků? Musel personál změnit zavedené dosavadní zvyklosti?
To přesně bylo cílem akreditace – změnit návyky, které léta fungovaly. Neříkám, že špatně. Ale nároky jsou mnohem vyšší než před patnácti, dvaceti a více lety. Lékaři i zdravotní sestry, kteří dělají rutinně svoji práci, musí dostát vyšším požadavkům. Základní postupy se tolik nezměnily, ale výrazně se zvýšila úroveň dvojité a křížové kontroly tak, aby nedocházelo od přijetí pacienta až po dokončení léčby k chybám.

Novinkou je, že Mediterra-Sedlčany již neprovozuje laboratoře, ale předala kompletně tuto zdravotní službu i se zaměstnanci jiné firmě. Jaký jste k tomu měli důvod?
I když Mediterra předala provozování laboratoře společnosti Vidia Diagnostika, součástí dohody je závazek provozovat laboratoř nejméně dvacet let, a to minimálně v současném rozsahu. Vidia je povinna také doplňovat a zavádět do praxe nové laboratorní metody, které se s vývojem zdravotnictví objeví. První zkušenosti ukazují, že již dochází v laboratoři k rozšíření výkonů. Vidia avizuje, že by chtěla ze sedlčanské laboratoře udělat regionální centrum. Sváží si sem vzorky z okolí, počet výkonů stoupá. Pro nás jako provozovatele nemocnice je důležité, že máme garantované spektrum, termíny a kvalitu laboratorních vyšetření.

Co se změnilo pro vaše – dnes již bývalé – zaměstnance?
Při takzvaném převodu části podniku přešly od 31. prosince 2013 všechny pracovní smlouvy, výše platů, kolektivní smlouvy všech sedmi nebo osmi zaměstnanců na nového zaměstnavatele. V reálném životě se pro ně nic nezměnilo. A samozřejmě se mohou v areálu i nadále stravovat.

Jaké máte nejbližší plány ve zdravotní péči?
Vloni se podařilo provoz chirurgie, interny, jednotky intenzivní péče, následné péče i následné intenzivní péče stabilizovat. Letos bychom se chtěli více zaměřit na ambulantní provozy, především ve smyslu rozšíření a doplnění ambulantních služeb.

Jak konkrétně?
Chceme prodloužit ordinační hodiny některých ambulancí, doplnit nové ambulance, které na Sedlčansku nejsou. Od jara by měla u nás oficiálně fungovat psycholožka. Chtěli bychom se domluvit se zdravotní pojišťovnou na specializované kardiologické ambulanci, která funguje nyní pod internou, ale nemá některé atributy. Uvažujeme o ambulanci bolesti, o ambulanci anesteziologické odbornosti, možná i nefrologii – tedy léčbě zaměřené na ledvinová onemocnění. Pokud jde o prodloužení ambulančních hodin, mám takovou představu, že například provoz interní ambulance by mohl být posunut až do pozdních večerních hodin. Pro pracující, kteří mají problém se uvolnit ze zaměstnání nebo dojíždí za prací do Prahy nebo Příbrami, by mohla být zajímavá ordinační doba například od 17 do 19 hodin.

Vloni vzbudila větší diskuse takzvaná jednodenní chirurgie. Jak se vám osvědčila?
Název jednodenní chirurgie je zavádějící. Nefunguje to tak, že bychom pacienta po 24 hodinách propustili nebo převezli do jiného zdravotnického zařízení. Pokud jeho stav vyžaduje dvou, tří nebo čtyřdenní hospitalizaci, nemáme s tím problém. V rámci systému jednodenní chirurgie operujeme pacienty, u nichž nehrozí relativně žádné riziko, výkony jsou v naprosté většině bez komplikací a druhý nebo třetí den proto mohou odejít do domácího léčení. V současné době jde měsíčně o 60 až 70 operací, od malých až po větší výkony, kterými jsou operace žlučníku, kýly, hemeroidů a některé ortopedické výkony. To je hlavní spektrum. Jednodenní chirurgie funguje a rádi bychom prováděli ještě více výkonů než dosud. Kapacity na to máme.

Potýkáte se s nedostatkem kvalifikovaných lékařů, zdravotních sester a dalšího personálu?
Nemocnice disponuje 99 lůžky. S téměř dvěma stovkami pracovníků jistě patříme k největším zaměstnavatelům v regionu. Nemáme žádnou akutní nouzi o lékaře, ani o ošetřovatelský personál. Chtěli bychom personálně posílit fyzioterapii, neboť poptávka po jejich službách neustále stoupá.

Kolik máte nadstandardních pokojů a jaký je o ně zájem?
Máme dva nadstandardní pokoje, jeden na chirurgii a jeden na interně. Obsazeny jsou v průběhu roku tak z padesáti procent. Pokoj je jednolůžkový, s televizí, ledničkou, vlastním sociálním zařízením… Máme nyní v plánu udělat jako nadstandardní všechny pokoje pro pacienty na jednodenní chirurgii. Chceme jim prostředí zútulnit, vybavit jej televizí, ale nechceme tyto pokoje oficiálně evidovat jako nadstandard a vybírat za ně poplatky, to ne. Připomněl bych, že v celé nemocnici mají všichni pacienti a návštěvníci k dispozici zdarma wi-fi připojení.

Plánujete na letošek Den zdraví nebo zdravotní sympózium?
Sympózium zaměřené na problematiku rehabilitace a fyzioterapie – jak lůžkové, tak ambulantní – je již naplánováno na poslední týden v květnu. Den zdraví, který měl vloni úspěch, chceme zopakovat, zřejmě v zářijovém termínu.

Jak se vaše zdravotnické zařízení vyrovnává s rušením poplatků?
Jak víte, rozhodnutím ústavního soudu došlo ke zrušení stokorunového poplatku za každý den pobytu na lůžku. Zůstává třicetikorunový poplatek za návštěvu ambulance a devadesátikorunový poplatek za pohotovost. To je aktuální situace, která by měla platit v roce 2014 a uvidíme, jak to bude dál. Tyto přímé platby, které jsme získávali od pacientů, představovaly ročně několik milionů korun. Od nastupujícího ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka jsme slyšeli, že se bude snažit tento výpadek vykompenzovat platbami ze strany zdravotních pojišťoven.

Připomeňte, na jaké období máte zatím uzavřeny smlouvy s pojišťovnami?
Smluvní péče je s pojišťovnami uzavřena do konce roku 2017. V současné době řešíme úhradové dodatky, což je však každoroční záležitost. Marie Břeňová