Specifické postavení má Tatran s příspěvkem na činnost 400 tisíc korun. Ale jde zároveň o nejpočetnější organizaci, ke které se hlásí 613 členů. Jsou organizováni v deseti oddílech. Peníze si členové TJ Tatran rozdělují do oddílů podle počtu soutěží, poměru dětí a dospělých a náročnosti sportu. Nespornou podporou je, že se město o areály stará, vkládá peníze do jejich rekonstrukce a sportovci je mohou využívat zdarma.

Menším oddílům se zdá, že není současný systém ze strany radnice úplně spravedlivý. Místostarosta Sedlčan Miroslav Hölzel uvedl, že současné zastupitelstvo o výhradách ví, ale nemá v úmyslu je měnit. Připomněl, že sportoviště Tatran bezplatně městu převedl a proč se tak stalo.

„Sportoviště spravuje organizace Sportovní areály Sedlčany, jejichž ředitelem je Pavel Bednář. Bez převedení na tuto organizaci by chátraly, protože by je tělovýchovná jednota Tatran dále nedokázala finančně spravovat a město do cizího majetku investovat nechtělo. Proto došlo v roce 2003 k dohodě o bezúplatném převodu."

Ředitel Bednář již druhým rokem fungování jednotlivých sportovišť sleduje i po stránce využití. Lehkoatletický stadion Taverny je využit 1000 hodin za rok, zimní stadion má bilanci 1700 hodin, sokolovna 1500 hodin a hřiště Tatranu 900 hodin. „Víme také, kolik nás stojí provoz sportovišť," poznamenal místostarosta. „Suverénně nejvyšší náklady jsou u zimního stadionu, kde hodina přijde na 2250 Kč." Sdělil zároveň, že u žádné sportovní aktivity ale nejsou náklady stoprocentně zaplaceny vstupným nebo cenami za pronájem. „Město zimní stadion dotuje částkou 1,5 milionu korun ročně, údržba a provoz areálu pro fotbal ročně spolkne 1,3 milionu korun, stolní tenis má finanční propad 100 tisíc korun."

Do celkové částky, kterou město podporuje sportovní aktivity, je však nutné připočíst i školy, které zdaleka neplatí takové částky, jaké představují skutečné nákladové hodiny. Příspěvek pro 1. ZŠ tak představuje odliv z městské kasy 200 tisíc korun ročně, na 150 tisíc je vyčíslen doplatek na sportování žáků pro 2. ZŠ, na 200 tisíc pro studenty gymnázia.

„Jsme si vědomi toho, že sport byl v Sedlčanech dlouhodobě podfinancovaný. V posledních letech se situace výrazně zlepšila. Jestli jsme sport dříve podporovali v součtu částkami dvou milionů korun ročně, tak za poslední tři čtyři roky představuje celková dotace města na podporu sportu takřka pět milionů korun," bilancoval místostarosta.

Je přesvědčen, že sport je oblast, do které stojí za to investovat a že si podobně jako kultura sám na sebe nevydělá. Zvláště když sponzorů ochotných investovat do těchto oblastí ubývá. Význam, který pro život města mají, nejde přepočítávat jen na peníze. „Kulturu podporujeme 10 miliony korun ročně. Každý návštěvník kina dostane od města při počtu lidí, kolik do kina chodí, na představení stovku. Finanční propad kina je zhruba půl milionu korun ročně. Přesto i kino chceme udržet, vnímáme jej jako důležitou součást kulturního života," sdělil místostarosta.

Marie Břeňová