Skatepark, který je v areálu lehkoatletického stadionu Taverny, potřebuje vyměnit některé desky.

„Není to dlouho, co se rekonstruoval, ale dřevěné konstrukce podléhají velmi rychlé zkáze," poznamenal místostarosta Sedlčan Miroslav Hölzel s tím, že stav mladými oblíbeného sportoviště navíc ovlivnila loňská červnová povodeň, kdy bylo hřiště zaplaveno vodou.

„Diskutovali jsme v radě, zda bude vůbec do budoucna udržitelné v tomto provedení," podotkl. Připomněl, že skatepark, který byl postaven za podpory dotace a stál kolem 750 tisíc korun, byl rekonstruován před třemi lety. „Předpokládali jsme, že na opravy bude dostačující částka do 200 tisíc korun a nakonec nás to vyšlo na dvojnásobek, protože bylo potřeba vyměnit víc konstrukcí než jsme předpokládali," sdělil místostarosta.

Skatepark je hodně využívaný a zvlášť po olympiádě se tento sport stal ještě populárnější.

„Skatepark musí být bezpečný. Pozvali jsme odborníky, aby nám řekli, jaké úpravy je potřeba udělat, abychom jej mohli znovu otevřít. Máme nabídku na opravu od firmy, která před třemi lety prováděla rekonstrukci a je tedy dobře znalá stavu a technologie. Firma nám předložila nabídku, podle které za 70 tisíc korun opraví povrchy a vymění povrchové desky. Nemělo by tedy jít o větší zásah do konstrukcí jako před třemi lety. V radě jsme se rozhodli, že nabídku budeme akceptovat a že skatepark za tuto cenu zase opravíme," sdělil místostarosta a dodal, že oblíbený areál by se mohl otevřít už příští měsíc.

Marie Břeňová