Dvě čestná místa zůstala prázdná

Událost si nenechala ujít velvyslankyně Portugalska Maria Manuela Ferreira Macedo Franco. Portugalci se na největší investiční stavbě v historii Sedlčan podíleli díky společnosti Mota Engil Central Europe, která má vedle stavební společnosti Pohl, Sládek Group a BAC zastoupení v dodavatelské firmě Sdružení pitná voda Benešov – Sedlčany. Ta zakázku na stavbě přivaděče pitné vody v hodnotě 355 milionů korun vysoutěžila. Akci významně podpořily dotace z operačního programu ministerstva životního prostředí a z evropského fondu pro regionální rozvoj. V Sedlčanech portugalskou společnost zastupoval člen jejího představenstva Pedro Rocha Gondres a její výkonný ředitel Bruno Rebelo Pinto.

Po Burianově levici zůstala čestná místa prázdná. „Oslovil jsem ministra životního prostředí a očekával jsem, že se někdo z ministerstva zúčastní. Pozval jsem také středočeského hejtmana a také od něj nemám žádnou odezvu," poznamenal na vysvětlenou starosta.

Příprava trvala 12 let, výstavba 19 měsíců

V sále opakovaně zaznělo, že přivaděč, který zásobuje nově Sedlčany vodou z přehrady Želivka, má velký význam pro celý region. Na stejný zdroj se připojila již Kosova Hora a výhledově je počítáno také s napojením dalších obcí – Vojkova, Vrchotových Janovic, Olbramovic, Rodoltic, Drachkova, Nesvačil, Líšna, Bystřice, Mokré Lhoty. Starosta Burian upozornil, že voda z Želivky pomohla Sedlčanům v polovině srpna letošního roku při naprosto mimořádné situaci, kdy hrozil absolutní kolaps v zásobování pitnou vodou, protože koryto potoka Mastník vyschlo.

Jiří Burian připomněl, že je ve funkci starosty Sedlčan 22 let. „Přípravě a realizaci této investice jsem se věnoval třináct let," konstatoval.
Burian rozebral podrobně důvody nedostatku pitné vody v Sedlčanech. Připomněl říjen 1993, kdy došlo k odpojení prameniště pitné vody v části města s vydatností osm litrů vody za vteřinu. Důvodem byla ekologická havárie způsobená činností Sedlčanských strojíren, Kovodružstva a Biosu. Radnice spolu s ministerstvem zemědělství viděla řešení nedostatku pitné vody v napojení u Benešova na vodárenskou soustavu Želivka. Rozhodnutí padlo v prosinci 2001. Starosta Burian seznámil přítomné také s tím, co následovalo v příštích letech. Středočeský kraj v roce 2003 nejprve zahrnul řešení do svých rozvojových dokumentů. Po výběrových řízeních na projektanta dokumentace pro územní řízení a zpracování dokumentace následovaly další kroky. Obtížné bylo jednání s některými vlastníky pozemků na trase přivaděče, které trvalo až do roku 2010.

„V některých případech jsme po celou dobu museli řešit změnu trasy," poznamenal. „Teprve v květnu 2012 byla dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení," rekapituloval a jmenovitě upozorňoval, jaké množství různých výběrových řízení bylo nutné absolvovat od administrace veřejné soutěže až po výběr dodavatele. Smlouva se zhotovitelem mohla být podepsána v prosinci 2013. Pravomocné povolení k zahájení stavby měla radnice k dispozici 14. února 2014. „V březnu byly zahájeny vlastní práce. Stavba byla dokončena v srpnu letošního roku a 15. září mohla být protokolárně předána. Kolaudační souhlas byl vydán 2. října a ve stejný den byla stavba zprovozněna napojením vyšších tlakových pásem. O týden později se propojil zbytek města. V této chvíli mohu konstatovat nejen že stavební dílo bylo dokončeno bez vad a nedodělků, ale hlavně do města přitéká voda ze Želivky. Záměrně jsem uváděl tuto chronologii přípravy, protože v našem případě celá doba přípravy od rozhodnutí ministerstva zemědělství po předání staveniště trvala 145 měsíců, což je 12 let. Vlastní realizace velmi náročné stavby představovala 19 měsíců, tedy jeden a tři čtvrtě roku," upozornil sedlčanský starosta, že to svědčí o příliš složité legislativě, zejména u veřejných staveb.

Velvyslankyni zaujal zámek a krajina

Velvyslankyně Portugalska Maria Manuela Ferreira Macedo Franco mile překvapila tím, že svůj projev měla připravený v češtině. Mimo jiné řekla: „Ještě neznám tento region, ale jsem nadšena jeho návštěvou, především krásným zámkem Konopiště a jeho různorodým okolím. Dovolte mi, abych vám poblahopřála k této investici, která je důležitá pro region a jeho obyvatele. Je mi ctí být svědkem dokončení projektu, který je příkladem i pro celou zemi."

Ke slavnostnímu přípitku nedošlo v kulturním domě, ale pod Šiberným vrchem blízko vodojemu, kde byla v březnu loňského roku stavba symbolicky zahájena. Kohoutem otočili společně starosta Sedlčan, velvyslankyně a zástupce společnosti Mota Engil. Vodu si načepovali do sklenek oni a později se o chuti želivské vody přesvědčili i ostatní.

Tématem semináře bude pitná voda a sucho

Jiří Burian oznámil, že v Senátu ČR inicioval na 2. listopadu odborný seminář na téma „pitná voda a sucho." Využil přítomnosti velvyslankyně Portugalska v České republice, aby ji na akci osobně pozval. „Vím, že Portugalsko má velmi specifické zkušenosti v této oblasti, včetně legislativy," naznačil, co od ní na semináři očekává. Marie Břeňová