Město dlouhodobě plánovalo vytvořit vhodné zázemí pro strážníky městské policie a to prakticky od dob jejího vzniku v roce 1991. „Od té doby sídlili v přízemí budovy č.p. 34, což je sídlo městského úřadu na náměstí T.G. Masaryka, ale tenkrát jsme začínali se dvěma strážníky, ale jejich počet se postupně rozšiřoval na čtyři, pak šest až na dnešních sedm strážníků a pro tento počet jsou ty prostory už stísněné,“ připomněl jeden z důvodu stěhování služebny sedlčanský místostarosta Miroslav Hölzel.

Nevýhodou malého prostoru byla například nemožnost oddělit prostory pro ženy a muže, což vadilo i pracovníkům hygienické stanice a tak zastupitelstvo rozhodlo už v roce 2016 o výběru nového místa pro městskou policii. „Volba padla na nevyužitou budovou na autobusovém nádraží a shodou okolností je to také součást městského úřadu, kde sídli odbor vnitřních věcí a odbor dopravy a v minulosti v ní bývali veřejné záchody a občerstvení, které ale bylo ve špatném technickém stavu a několik let už nebylo v provozu, “ konstatoval Miroslav Hölzel.

Radnice proto rozhodla o rekonstrukci budovy za zhruba devět milionů korun na nové zázemí městské policie, které strážníkům plně vyhovuje a splňuje veškeré hygienické požadavky „Jsou tu i možnosti dalšího rozšíření do budoucna,“ dodal sedlčanský místostarosta.

Přestěhování do nové budovy vítá i velitel sedlčanských strážníku Petr Krch. „Jsem rád, že po pětadvaceti letech jsme se dočkali nových prostor. Díky tomu máme dostatek místa pro veřejnost, pro projednávání přestupků, pro kamerový systém a další,“ řekl velitel. Městská policie stěhováním získala i lepší zázemí pro techniku jako garáž, ale pro lidi, kteří jsou odsouzení k veřejně prospěšným pracím a chodí právě k městské policii na jejich výkon. „Máme tu zázemí pro popelnice, nářadí a vše, co je k veřejně prospěšným pracím potřeba,“ upřesnil Petr Krch.

Kromě lepších čekáren a možností ochrany osobních údajů lidí, kteří potřebují se strážníky cokoli projednat, se dočkal lepšího zázemí i kamerový systém. Pochází z roku 2006 a má víc jak desítku kamer. Některé sledují veřejné prostory města a jiné vnitřky některých budov.

Novou služebnu strážníci potřebovali mimo jiné proto, že každoročně řeší více a více přestupků. Jen v loňském roce jich bylo přes dvě stovky. Vesměs jde o přestupky proti občanskému soužití, jako je ublížení na cti nebo vyhrožování. Právě jejich počet má stoupající tendence. Majetkové přestupky jsou v současnosti v menšině, za uplynulý rok jich strážníci řešili jen 33.

Samostatnou kapitolu pak tvoří dlouhodobě porušování obecně závazné vyhlášky o zákazu pití alkoholu na veřejném prostranství a vyhlášky o nočním klidu. Střepy z rozbitých lahví před některými hudebními kluby nebo v parcích či altánech jsou podle obyvatel problém především o víkendech.

Celkem bylo za přestupky uloženo 49 pokut v celkové výši 93800 korun. Z toho 29800 korun dluží chroničtí přestupkáři bez majetku, u kterých je problém vymoci platbu i pomocí exekuce.

V dostupnosti služebny radnice problém nevidí, neboť se nyní nachází asi 300 metrů od původních prostor na náměstí TGM. Uvolněný prostor po služebně bude po příslušné adaptaci sloužit jako zázemí pro některá pracoviště městského úřadu. Mělo tak dojít k lepšímu propojení především pracovišť samosprávy.