Povolením či zakázáním venkovního posezení v okolí náměstí T. G. M. se zabývali na svém zářijovém zasedání také zastupitelé v Sedlčanech. Zastánci předzahrádek tímto krokem chtějí oživit veřejný prostor největšího sedlčanského náměstí. Navíc by podle navrhovatelů povolení venkovního posezení došlo dohromady k záboru jen asi 45 metrů čtverečních z celkové zhruba hektarové plochy náměstí.

„Předzahrádky pomohou kultivovat veřejný prostor a navíc každý z podnikatelů, který si ji na náměstí zřídí, bude muset prostor v případě ukončení provozu provozovny uvést samozřejmě do původního stavu,“ řekl mimo jiné na zasedání zastupitelstva jeden z obhájců možnosti venkovního posezení zastupitel za STAN Filip Růzha.

Rada města přitom původně doporučovala zastupitelstvu předzahrádky na náměstí nepovolit. Mimo jiné se argumentovalo tím, že náměstí prošlo před téměř deseti lety celkovou rekonstrukcí. Byla rozdělena do dvou etap a v druhé z nich se pracovalo také k rozšíření zeleně v centrální části náměstí. Ta je společně s posezením na kamenných obrubnících terčem kritiky části obyvatel.

Právě povolení zahrádek by tento problém mohlo částečně vyřešit. Proto zastupitelé jednali o schválení podmínek, za kterých bude možné venkovní sezení před restauracemi, bary nebo kavárnami mít. Zastupitelstvo nakonec schválilo tyto podmínky 11 hlasy z 21 zastupitelů.

S předzahrádkami není problém jen v Sedlčanech, ale například také v Příbrami. Tam mají ale zahrádky omezenou provozní dobu jen do 22 hodin.V rámci pomoci tomuto podnikatelskému odvětví chtěl pirátský zastupitel Antonín Schejbal provozní dobu zahrádek o hodinu prodloužit. „Můj návrh se týkal pouze pátečních a sobotních večerů. Rada města ho ale zamítla,“ řekl Antonín Schejbal.

Podle příbramského místostarosty Martina Buršíka (ANO) byla jedením z hlavních důvodu zamítnutí návrhu obava z hluku. „Zajímaly by mě názory navrhovatele, jak se postarat o to, aby se lide bydlící u zahrádek dobře vyspali na další den, když by byl hluk do půlnoci,“ řekl. Nicméně většina restauračních zahrádek se až na případy na náměstí 17. listopadu či restaurace na zimním stadionu nenachází v příliš obydlených částech města.

Náměstí T. G. M. v centru, kde je jedna zahrádka, je spíš parkovištěm a úřednickou a bankovní oblastí města, hornické hospůdky Na Marii či Na vršíčku jsou také mimo hlavní oblast městské části Březové Hory a podobně.