Omezení užívání pitné vody z veřejného vodovodu platí pro Sedlčany, osadu Solopysky a obec Kosova Hora a jmenovitě se týká zákazu napouštění bazénů, cisteren a nádrží. Voda nemá být používána k zalévání zahrádek, veřejných a soukromých ploch a k mytí vozidel. Spotřeba vody na den a obyvatele by neměla přesáhnout 120 litrů.

Milan Lánský, technický ředitel 1. SčV podal k nutným opatřením komentář: „Od 10. července dochází vlivem teplého a suchého počasí k poklesu vydatnosti vodního zdroje Mastník, který je hlavním zdrojem využívaným pro zásobování pitnou vodou pro Sedlčany, Solopysky a Kosovu Horu. Průtok a hladina vody na Mastníku v místě odběru klesly na hranici dostatečnosti." Dále upozorňuje, že je ohroženo i technické zajištění čerpání vody na úpravnu vody v Kosově Hoře, protože by vodní hladina mohla poklesnout pod úroveň sacích košů.

„Významné srážky v následujících dnech hlášeny nejsou a proto hrozí akutní nedostatek pitné vody. Doplňkový zdroj v Solopyskách je využíván v maximální možné míře, aby byla ještě zajištěna vyhovující kvalita," informoval Lánský. Ještě před vydáním tohoto regulačního opatření měl problémy s pitnou vodou Červený Hrádek, který je jednou z osad Sedlčan. Problémy mají obyvatelé lokality Na Skalách. Podle místostarosty Sedlčan Miroslava Hölzela to není otázka jen letošního extrémního sucha, ale jde o dlouhodobý problém.

Na Červeném Hrádku není veřejný vodovod. „Existuje zde pouze provizorní napojení na obecní studnu, které vzniklo v minulosti díky aktivitě místních obyvatel. Většina lidí si vybudovala vlastní studny nebo vrty. Ale víme, že i v jejich zdrojích voda vysychá nebo dokonce vyschla. Proto pravidelně do obecní studny vozíme vodu cisternou, aby mohli využívat alespoň tento zdroj. Je tomu tak i letos," vysvětlil místostarosta Sedlčan Miroslava Hölzel. Marie Břeňová