K dohodě došlo a zástupci města se společností Medittera podepsali dodatek nájemní smlouvy o provozování nemocnice 21. prosince 2017. Nově je v dodatku ke smlouvě formulován úvodní text, zanesen je také souhlas s celkově sedmi věcnými břemeny a upravena je také oblast případného podnájmu části předmětu nájmu třetí osobě. Vložena je rovněž inflační doložka k nájemnému, úprava výše pojištění předmětu nájmu či smluvní pokuty ze strany nájemce například v případě neinformování o podstatných skutečnostech v souvislosti s nájemní smlouvou.

„Bylo odsouhlaseno navýšení ambulantní péče, byla rozšířena následná péče a z původních 34 lůžek se jejich počet v loňském roce zvýšil na padesát a v jednání je navýšení o dalších deset lůžek,“ informoval sedlčanský místostarosta Miroslav Hölzel. Zároveň se začíná uvažovat o případném souhlasu města s pronájmem vedlejší budovy, která by se tak k nemocnici připojila. „Město v této budově využívá přízemí, které zrekonstruovalo pro sociální služby, psychology a podobně. V druhé části přízemí pak sídlí pracoviště pečovatelské služby,“ připomněl Hölzel s tím, že vrchní dvě podlaží jsou prázdná vyjma ordinace dětského doktora.

Pokud by se nemocnici podařilo se zdravotní pojišťovnou vyjednat další navýšení lůžek následné péče, uvažuje vedení města o propojení obou domů a pronájmu budovy čp. 160 právě pro sedlčanskou nemocnici. A to i přes to, že by bylo nutné technicky vyřešit například rozdílné výšky podlah v obou budovách. „V budoucnu by se tak počet mohl zvýšit ještě o dalších dvacet lůžek,“ dodal sedlčanský místostarosta.

Sedlčanská nemocnice řešil v loňském roce závažné problémy, kdy kvůli nedostatku lékařů bylo v roce 2016 uzavřeno oddělení interny a řešilo se také hrubé porušení nájemní smlouvy společnosti s městem. Koncem tohoto roku město s firmou podepsalo dodatky ke smlouvě, ve kterých došlo k navýšení nájemného na 1,9 milionu korun za rok. Ve smlouvě je uplatněna také valorizační doložka, podle které je možné nájemné každoročně zvýšit o inflaci za předchozí rok.

Starosta města Sedlčan Burian tehdy varoval před situací, která by při vypovězení smlouvy s Mediterrou nastala, podle něj by do několika týdnů nemocnice nefungovala. VZP by se společností neuzavřela smlouvu a ze strany Krajského úřadu by oprávnění k činnosti skončilo. Nastalo by období, kdy by se nemocnice uzamkla a začaly by se řešit dlouhodobé právní, soudní a sankční záležitostí. Aktuálně nemocnice v Sedlčanech hledá osm lékařů nejrůznějších odborností.

Část veřejnosti v poslední době upozorňuje i na nedostatek dalších lékařských profesí, jako jsou zubaři, lékaři pro artroskopii nebo gynekologii.

V Dobříši je situace obdobná. Jednatel dobříšské polikliniky Tomáš Vokurka k situaci uvedl: „Lékaři nám chybí především v primární péči, týká se to zejména praktických lékařů. Hledáme je kontinuálně, nyní by se u nás minimálně jeden člověk uplatnil, personálu je dlouhodobý nedostatek,“ shrnul konkrétní problém. K důvodům, proč se lékařů nedostává, upřesnil: „Je to komplexní věc, situaci způsobuje více faktorů. Například vzdělávání lékařů je náročné časově, finančně i odborně, což je ale celostátní věc, kterou my jako poskytovatelé prakticky neovlivníme. Také síť poskytovatelů zdravotní péče je ve středních Čechách hustá, často si personálně konkurují. Navíc velkou konkurenci představuje také Praha, která nabízí i jiné, pro lékaře mnohdy lákavější podmínky.“