Podobně jako v jiných městech trápí Sedlčany vysoká doprava, nedostatek parkovacích míst a v poslední době i plánovaný odchod výrobce sýrů, který je významným zaměstnavatelem v regionu. V loňském roce totiž společnost Savencia Fromage & Dairy Czech Republic oznámila úmysl výrobu v Sedlčanech postupně utlumit a posléze úplně ukončit a to s konečným termínem do května 2019.

Výroba se má přesunout během roku a půl přesunout do Hesova u Přibyslavi. Obyvatelé a zástupci města byli oznámením velmi znepokojeni, protože odchod firmy bude mít velký vliv na celý region. V krátké době bylo uskutečněno několik jednání, kde se o věci jednalo, na svou žádost přišlo i několik zastupitelů města, kteří chtěli získat o situaci více konkrétních informací.

Firma Savencia se chce přestěhovat, protože jak uvádí, je v sedlčanské provozovně zastaralá technologie a nemají tam takové podmínky k rozvoji jako v Hesově. Zájem o zaměstnance, kteří se nebudou s firmou stěhovat, projevilo několik desítek firem v regionu, které bojují se současným nedostatkem kvalitních pracovních sil na trhu práce.

Dalším dlouhodobým tématem Sedlčan byla situace kolem sedlčanské nemocnice. Firma Medittera, která ji provozuje, se delší dobu potýkala s nedostatkem lékařů a výsledkem byl zánik akutních lůžek, ke kterému došlo kvůli k nedostatku lékařů a v roce 2016 bylo uzavřeno oddělení interny.

Po dlouhých jednáních se loni radnici povedlo s firmou podepsat novou nájemní smlouvu. „Bylo odsouhlaseno navýšení ambulantní péče, došlo k rozšíření následná péče a z původních 34 lůžek se jejich počet v loňském roce zvýšil na padesát a v jednání je navýšení o dalších deset lůžek,“ říká sedlčanský místostarosta Miroslav Hölzel.

Nově je v dodatku ke smlouvě formulován úvodní text, zanesen je také souhlas s celkově sedmi věcnými břemeny a upravena je také oblast případného podnájmu části předmětu nájmu třetí osobě. Vložena je rovněž inflační doložka k nájemnému, úprava výše pojištění předmětu nájmu či smluvní pokuty ze strany nájemce například v případě neinformování o podstatných skutečnostech v souvislosti s nájemní smlouvou.

Zároveň se začíná uvažovat o případném souhlasu města s pronájmem vedlejší budovy, která by se tak k nemocnici připojila. Naopak v současnosti město asi nejvíce trápí neustálé odkládání zahájení stavby autobusového terminálu.

Povedlo se

Nejvýznamnější investicí města nejen v uplynulém volebním období, ale možná i vůbec, je zajištění dostatku kvalitní pitné vody napájením na vodárenskou soustavu Želivka. Jedná se o investici v hodnotě bezmála 400 milionů korun, kterou Sedlčany realizovaly s pomocí dotací operačního program SFŽP ve výši 280 milionů, dále pak z vlastních prostředků 55 milionů a z úvěru 60 milionů korun. Přínos stavby Sedlčany ocenily už v srpnu 2015 a zejména v suchém období letošního roku. Málokdo si uvědomí, že se Želivkou město spojuje 32 km potrubí a dva vodojemy na trase, neboť je to investice „neviditelná“ v zemi, ale nesmírně významná pro současnost města a především jeho budoucnost. Mnoho měst a obcí ve Středočeském kraji musí ještě pitnou vodu dovážet nebo přečišťovat z povrchových zdrojů.

Nepovedlo se

Přestavba sedlčanského autobusového nádraží měla být touto dobou už v plném proudu. Padesátimilionová investice, se kterou na projekt město počítá, je ale v ohrožení. V současné době totiž celou věc už podruhé řeší Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS). Kdy padne rozhodnutí, radnice netuší, ale pomalu začíná být ohrožená získaná dotace, neboť jednou z podmínek získání bylo dokončení stavby v letošním roce. Projekt zastavilo právě výběrové řízení na jeho dodavatele, kdy se jedna z firem, kterou radnice z výběrového řízení vyloučila pro podezřele nízkou částku, už dvakrát odvolala. Ceny se u nich pohybují až o 87 procent níže, než je na trhu obvyklé. O modernizaci autobusového nádraží usiluje vedení města od roku 2008.